Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

BIURO ŚWIATOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ PRZYRODY WWF

Z przyjemnością informujemy, że 1.6.2000 rozpoczęło swą działalność w Warszawie biuro Światowego Funduszu na rzecz Przyrody WWF. Obecnie prowadzone są dwa projekty.
Oprócz projektu dot. certyfikacji lasów, prowadzony jest obecnie projekt „Wisła” – w ramach szerszej kampanii WWF „Żyjące Rzeki”. Celem tego projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu ochrony Wisły po to, by zapewnić bezpieczeństwo powodziowe i ochronę jej walorów przyrodniczych. Jest to program długoterminowy, który zakłada następujące działania: opracowanie koncepcji proekologicznego rozwoju regionu, opracowanie koncepcji proekologicznego programu ochrony przeciwpowodziowej, współudział w ustanowieniu systemu obszarów chronionych w dolinie Wisły, ostoji dzikiej fauny i flory, a szczególnie gatunków migrujących, działalność edukacyjno-medialną, lobbing oraz ustanowienie i koordynację prac koalicji organizacji pozarządowych i instytucji naukowych. Do działań natychmiastowych należy opracowanie alternatywnego rozwiązania wobec stopnia wodnego w Nieszawie. Przy wsparciu kampanii WWF „Żyjące wody”, planuje się działalność na rzecz opracowania koncepcji ochrony zlewniowej przy rozwiązywaniu problemów zasobów wodnych, jakości wody oraz zagospodarowania przeciwpowodziowego regionu – na terytorium obejmującym ponad połowę obszaru Polski.
Marta Kaczyńska
Koordynator ds. komunikacji projektu „Rzeki Polski”
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody WWF
ul. Kaliska 1/9, 02-316 Warszawa
tel./fax 0-22/824 00 53
tel. 0-608/322 153
www.wwf.pl

Jacek Engel – Kierownik projektu „Wisła”
Marta Kaczyńska – Koordynator ds. komunikacji projektu „Rzeki Polski”
Jacek Engel, Marta Kaczyńska