Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

BROSZURA O WILCZEJ SIECI

Stowarzyszenie dla Natury „WILK” wydało broszurę poświęconą swojemu priorytetowemu projektowi – Wilczej Sieci. W wydawnictwie znajdują się informacje na temat wszystkich elementów projektu: możliwości współpracy w ramach sieci, Wilczych Warsztatach, biuletynie, działaniach transgranicznych na rzecz ochrony wilka w Karpatach, itd. Broszura łączy w sobie promocję projektu z edukacją, dlatego też kilka rozdziałów poświęconych jest: motywom ochrony wilka; ilości, rozmieszczeniu i statusowi wilka w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Karpat); zagrożeniom dla populacji wilka oraz strategii jego ochrony. Na końcowych stronach zamieszczono omówienie innych projektów Stowarzyszenia dla Natury „WILK” i wyszczególnienie wcześniejszych wydawnictw. Całość wzbogacona jest rysunkami Macieja Króla, ryciną pokazującą rozmieszczenie wilków w Polsce oraz 8 kolorowymi zdjęciami, przedstawiającymi m.in. skłusowanego wilka, wynik polowania na wilki w ukraińskich Karpatach, szacowanie szkód czynionych przez wilki wśród owiec, elementy Wilczych Warsztatów, itp. Broszura została wydana w czterech wersjach językowych, po polsku, angielsku, słowacku i ukraińsku. Jej druk sfinansowała Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”.

Nowak S., Mysłajek R. W., Wilcza Sieć, Stowarzyszenie dla Natury „WILK”. Godziszka 1999. ss. 14.


Stowarzyszenie dla Natury „WILK”
 Górska 69
43-376 Godziszka
tel/fax 0-33/817-60-90
 0-604/625228
mail:  rwm@wolf.most.org.pl
mail:  http://www.most.org.pl/wolf
Stowarzyszenie dla Natury „WILK”