Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I REKREACJI W KOTUSZU

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I REKREACJI W KOTUSZU
Nasz zakres działalności to szeroko pojęta edukacja ekologiczna połączona z praktyczną działalnością na rzecz ochrony przyrody i poprawy naszego życia zgodnie z naturą.
Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy, podejmowania wspólnych działań, realizacji programów, monitoringu. Materiałami dydaktycznymi, konkursami, udziałem i poparciem waszych działań.
Bernard Pawlisiak
Osada leśna Prędkowice
64-030 Śmigiel
tel. 0-604/848523
Bernard Pawlisiak