Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

CHRIS MASER– NOWA WIZJA LASU

CHRIS MASER
– NOWA WIZJA LASU

Jest to pierwsze polskie wydanie jednej z najważniejszych pozycji spod znaku ekologicznej analizy gospodarki leśnej i „ochroniarskiego” spojrzenia na lasy. Autor przez ponad 30 lat pracował jako przyrodoznawca-badacz ekologii lasów, pastwisk, rejonów subarktycznych, pustyń i terenów nadmorskich. Po ukończeniu studiów pracował w Bureau of Land Management Departamentu Spraw Wewnętrznych USA, z czego przez ostatnie 7 lat badał pierwotne puszcze zachodniej części stanu Oregon. Do chwili rezygnacji (w 1987 r.) z pracy dla rządu Maser opublikował, jako autor i współautor, przeszło 200 publikacji naukowych. Obecnie jest prywatnym konsultantem z dziedziny zrównoważonego leśnictwa. Jego główne zainteresowania to ekologia rekonstrukcji środowiska i poprawa warunków ludzkiego życia.

Książka przeciwstawia holistyczne i ekologiczne spojrzenie na las i gospodarkę leśną eksploatacyjnym wizjom przemysłu drzewnego i dewastacji terenów leśnych. Zawiera omówienie przykładów z różnych części świata oraz ogólną charakterystykę procesów leśnych z punktu widzenia ochrony trwałości i żywotności lasów. Napisana jest w ciekawy sposób, z licznymi odwołaniami do literatury niespecjalistycznej, przystępnym językiem. Wykład urozmaicają i wzbogacają liczne fotografie i rysunki. Główną tezą książki jest stwierdzenie, że aby utrzymać żywotność lasów i ekosystemu w ogóle, potrzebny jest nam nowy model gospodarki leśnej, oparty na zrozumieniu naturalnych procesów.
Polska edycja Nowej wizji lasu ukazuje się dzięki środkom z Unii Europejskiej, z programu Access, w ramach realizowanego przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot projektu „Zielone Karpaty”. Projekt ten został bardzo wysoko oceniony przez organizatorów prestiżowego konkursu „W harmonii z Przyrodą” organizowanego przez firmę Hewlett-Packard. Projekt Pracowni uzyskał w tym konkursie trzecią nagrodę, ustępując jedynie projektom Klubu Przyrodników i „Pro Natury” – na 500 zgłoszonych do konkursu wniosków!
Dla Masera las to nie kilka czy nawet kilkadziesiąt gatunków – to organiczna, doskonała i fascynująca całość, nieredukowalna do jednej funkcji. Las jest niesamowicie złożonym tworem, tu każdy składnik, każda istota mają do odegrania ważne role i posiadają immanentną wartość, nawet jeśli my, ludzie, w swej ignorancji i arogancji dostrzegamy jedynie to, co możemy zaprząc do własnych potrzeb i bezpardonowo wyeksploatować.
fragment Wstępu polskiego wydawcy
Najpierw musimy mieć cechujący się trwałym rozwojem las, jeśli chcemy myśleć o trwałym uzysku jego wytworów, i to w dowolnej postaci – czystego powietrza, dobrej jakości wody, żyznych gleb, surowca drzewnego czy puszczyka plamistego. Rozglądając się po świecie, nie widzę takich lasów, gdyż człowiek masowo je wycina, gdzie to tylko możliwe zastępując lasy szybko rosnącymi plantacjami drzew. Choć likwidacja lasów na świecie i zastępowanie ich szybko rosnącymi plantacjami drzewnymi w celu maksymalizacji doraźnych zysków wydaje się na krótką metę racjonalnie uzasadniona, to na dłuższą metę nie musi to wcale być tak rozsądne.
fragment książki

Książka liczy 290 stron, zawiera ok. 100 fotografii i rysunków. Cena tylko 25 zł (koszt przesyłki wliczony). Zainteresowanych zakupem książki prosimy o wpłatę tej kwoty na konto Pracowni, z podaniem dokładnego adresu osoby wpłacającej oraz dopiskiem „Maser”. Przy większych zamówieniach oferujemy zniżki: od 10 egz. cena jednostkowa wynosi 20 zł, natomiast od 20 egz. – 18 zł. Na życzenie wystawiamy rachunki.
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
Jasna 17
43-360 Bystra Krakowska
tel./fax. 0-33/817-14-68
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
http://www. pracownia.org.pl
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, PKO BP Bielsko-Biała
nr rachunku 10201390-173889-270-1