Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Clean Energy Power 2007 (CEP)

CLEAN ENERGY POWER® 2007 (CEP)

4. Konferencja na temat energii odnawialnych oraz
Wystawa konstrukcji energooszczędnych i opartych na energiach odnawialnych

CLEAN ENERGY POWER, jedna z najbardziej liczących się konferencji dot. energii odnawialnych, odbędzie się 24 – 25.1.2007 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Berlinie pod hasłem “Innowacje – Wizje – Przyszłość rynków”. Organizator – REECO Group zaprasza uczestników i wystawców z całego świata. Program obejmuje 15 konferencji, paneli dyskusyjnych i warsztatów dotyczących najnowszych osiągnięć technicznych opartych na energii odnawialnej i bioenergii, polityki energetycznej i zmian klimatycznych.

Konferencji CLEAN ENERGY POWER towarzyszyć będzie wystawa przedstawiająca rozwiązania wykorzystujące bioenergie (drewno, biogazy, paliwa roślinne) oraz energie: fotogalwaniczną, geotermalną, słoneczną, wiatru i wody oraz konstrukcje oparte na energii odnawialnej i energooszczędne.

Więcej informacji: www.energiemessen.de
Anna Nowak