Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Co w bagnach piszczy?

BIULETYN ELEKTRONICZNY SERWISU BAGNA.PL
NR 3 (31.1.2005)
MOKRE TEMATY
W dziale można przeczytać artykuł Rafała Zubkowicza o niewielkiej podlaskiej rzece - Tocznej (www.bagna.pl/temat/02-05.html).

Dziś patrząc na rzekę aż trudno uwierzyć w to, co o niej opowiadają najstarsi mieszkańcy Rudy, Tokar czy Ruskowa. Tamta Toczna sprzed lat wyglądała i płynęła zupełnie inaczej. Jak? Jak chciała. W wyniku melioracji nurt zamknięto w prostym na ogół kanale. Nadało to rzece tempa, a bystro płynąca woda z roku na rok pogłębiała koryto. Coraz niższa wysokość lustra wody cieku wywiera wpływ na to co dzieje się w jej najbliższej okolicy. Z każdym rokiem poziom wód na torfowiskowych łąkach ulega obniżeniu. Niewiele jej jest się w stanie uchować, zwłaszcza że łąki pokrywa sieć prostopadłych do nurtu kanałów.


Prócz tego zamieszczony został tekst Katarzyny Barańskiej przedstawiający specyficzny typ mokradeł, jakimi są źródliska. Te cenne systemy ze swą charakterystyczną fauną i florą stanowią nadzwyczaj urokliwy element naszego krajobrazu. Często niewiele wiemy o źródliskach lub nasza wiedza jest wybiórcza - artykuł ten pozwoli na zapoznanie się z nimi niemalże z każdej strony (www.bagna.pl/temat/02-05a.html).

CO W BAGNACH PISZCZY
Projekt zalania Wielkiego Kanionu w celu odtworzenia różnorodności biologicznej - naukowcy właśnie rozpoczęli pompowanie tysięcy litrów wody oraz mułu do Wielkiego Kanionu. Celem całej operacji jest odtworzenie dawnych warunków środowiskowych, zniszczonych po wybudowaniu zapory Glen Canyon ok. 40 lat temu. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: www.edie.net/news/news_story.asp?id=9272&channel=4

Samowolka na obszarach o podwyższonym ryzyku powodzi - władze lokalne Wielkiej Brytanii nie stosują się do polityki powodziowej rządu. Ostatnio ujawniony raport brytyjskiej Agencji Środowiskowej wskazuje na spory, lecz z tendencją spadkową, odsetek planów przewidujących inwestycje na obszarach zalewowych. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: www.edie.net/news/news_story.asp?id=9417&channel=4

Wetlands International zaangażowana w odtwarzanie mokradeł w południowo-wschodniej Azji - międzynarodowa organizacja Wetlands International, na prośbę Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej, zobowiązała się koordynować działania zmierzające do odtwarzania i ochrony mokradeł, a przez to do zmniejszenia zagrożeń i trwałości rozwoju społeczeństw azjatyckich. Aby dowiedzieć się więcej czytaj na: www.wetlands.org/news&/Tsunami.htm

Zapora w Brazylii - ciąg dalszy - powoli znikają przeciwnicy, wspominanej już w naszym serwisie, budowy zapory na siedliskach rzadkich i zagrożonych lasów araukariowych. Inwestor porozumiał się w sprawie rekompensat z organizacją mieszkańców dotkniętych przez zaporę, co wzbudziło gniew organizacji środowiskowych. Aby poznać szczegóły czytaj na: news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4167393.stm

Norweska rzeka Vefsna zagrożona - Statkraft, największe norweskie przedsiębiorstwo energetyczne, planuje zbudować zaporę na Vefsnie - dziewiczej rzece, będącej m.in. ostoją pstrąga. W związku z inwestycją zagrożone są także tereny zajmowane przez fokę arktyczną. Aby poznać kulisy sprawy zajrzyj na: www.passport.panda.org/campaigns/campaign.cfm?uNC=41139648&uCampaignId=781 oraz na www.edie.net/news.news_story.asp?id=9398&channel=0

Polecamy także publikacje, którym warto się bliżej przyjrzeć:
  • W. Dembek, P. Pawlaczyk, J. Sienkiewicz, P. Dzierża, Obszary wodno-błotne w Polsce - monografia przyrodnicza całościowo ujmująca obszary wodno-błotne w Polsce, z naciskiem na realizację postanowień wynikających z Konwencji Ramsarskiej. Prócz ogólnej charakterystyki terenów podmokłych zapoznać się tu można z ich zagrożeniami, obecnym stanem, a także statusem prawnym tych ekosystemów, gwarantującym dalsze ich trwanie. Publikacja została wydana przez Ministerstwo Środowiska i jest systematycznie rozsyłana do gmin - aby się z nią zapoznać należy kontaktować się z wymienionymi władzami.
  • P. Ilnicki, Torfowiska i torf - podręcznik zawiera rozległą wiedzę z uwzględnieniem najważniejszych i najbardziej aktualnych osiągnięć nauki polskiej i światowej. W książce omówiono zagadnienia związane z genezą torfowisk, ich występowaniem, budową, klasyfikacją, hydrologią, mikroklimatem, florą, fauną i mnóstwem innych tematów. Przedstawiono tu również zasady zrównoważonego gospodarowania na torfowiskach i związane z tym rozwiązania organizacyjne i merytoryczne. Do książki włączono 10 tematycznych słowniczków podstawowych terminów torfoznawczych, mających ułatwić korzystanie z literatury obcojęzycznej.
  • P. Ilnicki, Polskie rolnictwo a ochrona środowiska - książka, choć przede wszystkim jest podręcznikiem akademickim, została przygotowana z myślą o potrzebach przyrodników, rolników, pracowników administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz wszystkich tych, którzy w działalności społecznej i zawodowej szukają interdyscyplinarnej, obiektywnej i aktualnej wiedzy. Od niej zależy bowiem efektywna ochrona środowiska przyrodniczego naszego kraju. Zagadnienia związane z ochroną środowiska w rolnictwie są niekiedy traktowane marginalnie bądź też ograniczane do zagrożeń wynikających z intensyfikacji i chemizacji produkcji rolnej. Kompleksowe podejście do problematyki wymagało podzielenia podręcznika na trzy wyraźnie różniące się części, w których omówiono: zagrożenia terenów rolnych przez czynniki nie związane z działalnością rolniczą, zagrożenia środowiska wynikające z działalności rolniczej, proekologiczne kierunki produkcji w rolnictwie.
Dwie ostatnie publikacje można nabyć w wydawnictwie Akademii Rolniczej w Poznaniu: www.wydawnictwo.arpoznan.net

Biuletyn przygotowali: Filip Jarzombkowski i Wiktor Kotowski.

Jeśli chcesz z nami współpracować - napisz:
bagna@bagna.pl
Jeśli chcesz dołączyć do grona adresatów - wyślij wiadomość z tytułem “zapisz Bagna.pl” na ten sam adres.
Filip Jarzombkowski, Wiktor Kotowski