Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

CO ZROBIĆ Z BOBRAMI?

CO ZROBIĆ Z BOBRAMI?
…zastanawia się w „Dzikim życiu” (12/2002) dr Andrzej Czech. Z tekstu wynika, że zaczynamy mieć nadmiar bobrów w kraju. Ciekawe, że to samo DŻ podaje, że w całym kraju mamy tylko 9 (!) sztuk rysia. Czyżby wśród biologów brakowało ludzi z wyobraźnią, którzy mogliby porównać mapę kraju, ustalić hipotetyczną liczbę bobrów, rysi i wszelkiej innej zwierzyny leśnej? Czy znając obyczaje poszczególnych gatunków, wielkość terenów łowieckich lub potrzebnych im do życia obszarów – nie można było określić prawdopodobnej wielkości populacji?
Dlaczego bobry mają być faworyzowane, a ma brakować np. rysi, żbików, wydr, kun, cietrzewi, itp.?
Może wzorem ogrodów zoologicznych warto byłoby wymieniać bobry za przedstawicieli gatunków, których jest mało, choćby np. rysi, żbików, cietrzewi?
Podobny problem niegdyś istniał z żubrami, którym najpierw groziło wyginięcie, a potem rozmnożyły się nad podziw dobrze. Może warto skorzystać z tych doświadczeń pytając komu i na jakich warunkach odstępowaliśmy żubry?
Na Litwie, Ukrainie, Białorusi nie brak dużych kompleksów leśnych. Może z naszymi sąsiadami dałoby się wymienić nadmiar bobrów na zwierzynę, której mamy mało?
Kserokopia artykułu p. Czecha mogłaby trafić do każdego pracownika lasów. Może z ulotką, że w kraju wydawane są pisma ekologiczne, które warto znać, czytać, prenumerować? Czy naprawdę każdy leśnik w Polsce wie o istnieniu „Zielonych Brygad” czy „Dzikiego Życia”? Czy leśnicy nie byliby najcenniejszymi współpracownikami tych pism?
Leśnicy, znając doskonale powierzone im tereny, mogliby wskazać miejsca, gdzie jeszcze bobry mogłyby się zadomowić i być pożyteczne.
Lektura tekstu Andrzeja Czecha przywodzi na myśl sytuację, w której ktoś mając dobre chęci (jak kiedyś w Australii z różnymi gatunkami) – po prostu przedobrzył, sorry, przebobrzył.
Paweł Zawadzki
Towarzystwo Naukowe „Castor”, Czysta 17/4, Kraków, tel. 0-12/2950373, 0-601/912-965, fax 0-12/2950374, e-mail: biuro@bobry.pl, www.bobry.pl
Paweł Zawadzki