Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

CONSUMMATUM EST

Niezależne pismo literacko-artystyczne zaprasza do współpracy!!!
Promujemy wszelkie dziedziny literacko-artystyczne (poezja, esej, opowiadanie, felieton, rysunek, grafika, itp.).
Pismo ukazuję się od października 2000 r. w regularnych odstępach miesięcznych. Po wszelkie informacje dotyczące pisma prosimy nadsyłać kopertę wraz ze znaczkiem zwrotnym.
Nadesłane przez Was utwory postaramy się drukować w kolejności ich dostarczenia.
Zasady współpracy ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.
Materiałów nadesłanych nie zwracamy.
Egzemplarze są bezpłatne, otrzymać je można (proszę tylko o kopertę zwrotną) pod adresem:

Michał Krzywak
ul. Stachiewicza 40/115
31-328 Kraków
c-est.falcon.zax.pl

JEŻELI PISZESZ, PISZ Z NAMI, NIE CHOWAJ DO SZUFLADY!

Michał Krzywak