Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

CYTAT

CYTAT

Kiedy próbujemy rozwiązać zatrważające problemy, z którymi stykamy się we współczesnym świecie, wybieramy oczywiście metody najlepiej nam znane. Wykorzystujemy nasze najmocniejsze atuty, a są nimi nauka i technika. Aby powstrzymać eksplozje demograficzną, szukamy lepszych metod kontroli narodzin. Zagrożeni nuklearna zagładą, tworzymy coraz większe siły odstraszające i systemy obronne przeciwko pociskom zdalnie kierowanym. Próbujemy zwalczyć klęskę głodu na świecie wprowadzając nowe rodzaje żywności i lepsze metody uprawy. Mamy nadzieję, że poprawa higieny i rozwój medycyny pozwolą opanować choroby, lepsze mieszkania i komunikacja rozwiążą problem dzielnic nędzy, a nowe sposoby niszczenia lub wykorzystania odpadków położą kres zanieczyszczeniu środowiska. Możemy wskazać na znaczne osiągnięcia we wszystkich tych dziedzinach i nic dziwnego, że staramy się je powiększać. Lecz sytuacja stale się pogarsza, a stwierdzenie, że to technika sama jest coraz bardziej za to odpowiedzialna, wywołuje uczucie beznadziejności. Rozwój higieny i medycyny zaostrzył problemy demograficzne, odkrycie broni jądrowej zwielokrotniło grozę wojny, a nadmierna pogoń za dobrobytem jest w dużej mierze odpowiedzialna za skażenie środowiska. Jak to powiedział Darlington Każdy nowy sposób zwiększenia możliwości człowieka na ziemi wykorzystano do zmniejszenia perspektyw jego potomnych. Każdy postęp odbywał się kosztem zniszczeń w środowisku, których człowiek nie potrafi naprawić i których nie umiał przewidzieć. (C. D. Darlington, The Evolution of Man and Society, Science, 1970)

Burrhus F. Skinner, „Poza wolnością i godnością”, PIW Warszawa 1978, str. 25/26

nadesłała Michalina Połubińska

Michalina Połubińska