Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Czas na transport ekologiczny - Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Krakowie

W dniach 16 - 22.9.2006 obchodziliśmy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Wydarzenie organizowane pod auspicjami Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska (DG-Environment), odbyło się w tym roku po raz piąty, w ponad 1000 miast europejskich. Wśród nich w Krakowie, który otrzymał od Komisji Europejskiej Specjalną Nagrodę za „wyjątkowe partnerstwo lokalne” w organizacji Europejskiego Tygodnia Mobilności 2002. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Zmiany klimatu”.

Kraków przygotował szeroką ofertę edukacyjną związaną z transportem ekologicznym. W środę, 20.9, w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego odbyła się konferencja pt.: „Transport, a środowisko naturalne”, zorganizowana przez Fundację „Aeris Futuro” (FAF), Stowarzyszenie „Manko” i Polski Klub Ekologiczny. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki, władz lokalnych, firm transportowych, ekologicznych organizacji pozarządowych oraz studenci krakowskich uczelni.

Bardzo ciekawe wystąpienie, pokazujące historię i obecną sytuację transportu szynowego w Polsce przedstawił dr Arkadiusz Kołoś z UJ. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się m.in., że pierwszy tramwaj elektryczny pojawił się na terytorium obecnej Polski (Wrocław) w 1892 r. Natomiast do Krakowa zawitał w r. 1901. Prelegent przedstawił też warunki sukcesu transportu szynowego, do których zaliczył: dostępność, szybkość, koszt oraz jakość podróży. Wyraził także nadzieję, że wykorzystanie tego ekologicznego środka transportu – obecnie niewystarczające - ulegnie poprawie.

Do podróży jeszcze bardziej ekologicznych zachęcał dr Tadeusz Kopta z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który wśród zalet transportu rowerowego wskazał m.in. dwukrotnie mniejsze zagrożenie chorobami układu krążenia. Stwierdził także, że stężenie skażeń wewnątrz samochodów jest większe niż na zewnątrz, dlatego podróżowanie rowerem nawet przez zatłoczone centra miast jest o wiele zdrowsze.

Nie zabrakło również prezentacji rozwiązań ekologicznych w zakresie transportu miejskiego, które przedstawił Tomasz Zwoliński z UMK w Toruniu. Zapoznał on zebranych z pilotażowym projektem UE, Caravel Civitas, do którego Kraków przystąpił jako jedyne miasto w Polsce. W ramach projektu, realizowanego obecnie w formie pilotażowej, testowane jest wprowadzenie rozwiązań, takich jak: bagażniki na rowery na kilku liniach komunikacji autobusowej w Krakowie, wprowadzenie linii autobusowych "na zamówienie" - tzw. "linii giętkich", testowanie zintegrowanego biletu i taryfy pomiędzy MPK a PKP na wybranej linii łączącej obszary podmiejskie z centrum Krakowa, testowanie systemu car pooling'u (wspólne użytkowanie jednego samochodu przez kilka osób). Hasłem tegorocznej kampanii były „Zmiany klimatu”, stąd obecność Wojciecha Stępniewskiego prezentującego kampanię WWF „Zróbmy dobry klimat”.

Na spotkaniu nie obyło się bez emocjonalnej dyskusji pomiędzy radykalnymi i bardziej umiarkowanymi ekologami. Jedni postulowali wprowadzenie całkowitego zakazu transportu samochodowego w centrum Krakowa, inni wskazywali na potrzebę zwiększenia efektywności tras autobusowo-tramwajowych oraz dostępności do ścieżek rowerowych.

Na końcu spotkania swój dorobek w zakresie edukacji ekologicznej przestawiło Stowarzyszenie Manko promując projekt „Eko-segregacja 2007”. W ramach tego projektu sieć organizacji studenckich i pozarządowych realizuje program selektywnej zbiórki odpadów w środowisku akademickim. Fundacja „Aeris Futuro” zaprezentowała projekt „Czas na las” oraz zaprosiła wszystkich do współpracy w zakresie stworzenia kampanii dotyczącej zrównoważonego transportu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Projekt „Czas na las” to innowacyjne przedsięwzięcie umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie na terenie całego kraju.

W czwartek i piątek (21 - 22.9), ww. organizacje wraz z Fundacją Mikrohistoryczną prowadziły stoiska ekologiczne w namiocie na Rynku Głównym w Krakowie. Mieszkańcy i turyści, którzy licznie odwiedzili to miejsce, mogli na stoisku Fundacji „Aeris Futuro” zbadać swój ekoodcisk, czyli ilość dwutlenku węgla, którą emitują używając poszczególnych środków transportu, oraz dowiedzieć się ile muszą posadzić drzew, aby swój ekoodcisk zneutralizować. Fundacja zapraszała wszystkich, zarówno osoby fizyczne jak i i firmy, do udziału w projekcie „Czas na las”, sadzenia i dedykowania drzew. Fundacja Mikrohistoryczna przedstawiła wystawę archiwalnych i współczesnych fotografii Krakowa związanych z rozwojem motoryzacji i wykorzystaniem alternatywnych środków transportu. Polski Klub Ekologiczny i FAF oferowały liczne publikacje ekologiczne a Stowarzyszenie Manko zorganizowało konkurs rzutu butelką pet do ekokosza, który promował projekt „Eko-segregacja 2007”.

Patronat medialny nad projektem objęły czasopisma: „Biznes i Ekologia”, „MANKO. Miesięcznik Studencki w Krakowie”, „Zielone Brygady. Pismo Ekologów”. Wsparcia udzielili: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Fundacja im. Sędzimira, PKP Przewozy Regionalne.

Łukasz Salwarowski
Magdalena Petryniak
www.manko.pl
kontakt@manko.pl
Kraków, 3.10.2006
Łukasz Salwarowski, Magdalena Petryniak