Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Człowiek i las

Taki tytuł nosi nieduża książka Janusza Korbela, omawiająca historię stosunku człowieka do lasu na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Wydawcą jest stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej działające głównie na terenie północno-wschodniej Polski.

Tytuły rozdziałów książki: Raju nie było, Europa się cywilizuje, Wchody do pogańskiej puszczy, Królewskie łowy, Co jeszcze można wziąć, Czasy carskie, Początki świadomości ekologicznej, Wiek wojen i techniki, Komercyjna ochrona przyrody, Czyja Puszcza? W dodatkach można przeczytać fragment rozmowy z członkami zespołu folkowego Czeremszyna, który razem z białoruskim artystą Todarem realizuje projekt muzyczny dedykowany ochronie całej Puszczy Białowieskiej, znany we fragmentach z programów telewizyjnych oraz esej amerykańskiej pary antropologów Eunice Blavascunas i Bretta Fletchera z Uniwersytetu Kalifornijskiego Santa Cruz, poświęcony opisowi obecnej sytuacji regionu Puszczy Białowieskiej z perspektywy amerykańskich badaczy. Eunice od dziesięciu lat przyjeżdża do Białowieży prowadząc badania nad związkiem ludzi z dzikimi zwierzętami. Książka zawiera liczne, kolorowe ilustracje, prócz fotografii wykonanych przez autora umieszczono także reprodukcje zdjęć i ilustracji z przełomu XIX i XX wieku.

Jako swoistą reklamę warto nadmienić, że z dofinansowania wydania książki wycofał się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku, motywując to negatywną opinią Marka Taradejny – rzecznika Lasów Państwowych w Białymstoku.

Książkę można zamawiać w księgarni internetowej: www.ekopress.pl w cenie 10 PLN.