Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
Od niedawna na stronie internetowej Klubu Środowisk Twórczych www.kst.most.org.pl powstał nowy dział poświęcony tematyce społeczno-socjologicznej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury tekstów i współpracy redakcyjnej.
Na naszej stronie chcemy zaproponować wspólną refleksję nad przeobrażeniami zachodzącymi obecnie na świecie, nad rolą i pozycją człowieka we współczesnym społeczeństwie, przewartościowaniami ideologicznymi i moralnymi, a także nad potencjalnymi kierunkami i – co równie zajmujące – skutkami owych zmian. Chcielibyśmy, aby zawartość działu obejmowała przedmioty zainteresowania różnych nauk: socjologii, filozofii, stosunków międzynarodowych, psychologii, prawa i innych, a wspólnym mianownikiem poruszanych w nim problemów były wzajemne relacje człowieka, społeczeństwa i idei.
Jednym z fundamentów demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest prawo do samodzielnego myślenia i wyrażania własnej opinii. Carl Weber pisał niegdyś: „Każda osoba z istoty swego człowieczeństwa sprawuje własność (kontrolę) nad swoim umysłem, ciałem i uczynkami. Żadna inna osoba nie może myśleć za ciebie, bądź rozkazywać ci, o ile jej na to nie pozwolisz...” Jak stwierdził zaś św. Tomasz z Akwinu „niestosowanie się do swojego toku rozumowania jest aktem nieposłuszeństwa wobec Boga”. To właśnie z umiłowania poszukiwania prawdy i najdoskonalszych rozwiązań, z owej ufności w ludzki intelekt i dobrą wolę, z poszanowania dla wolności myśli i z tego, co w człowieku najlepsze, narodziły się idee demokracji i tolerancji, to dzięki nim możliwy jest ciągły postęp, będący udziałem heglowskiego „ducha świata”. Stefan Blankertz napisał kiedyś: „Nie można znaleźć szczęścia w nieszczęśliwym świecie. Naszym zadaniem jest zatem walczyć o wolny i szczęśliwy świat, tak, byśmy sami mogli być wolni i szczęśliwi.” I choć rzeczą sporną jest, czy jednostka rzeczywiście nie może być szczęśliwa pomimo bolączek i problemów społeczeństwa, pewne jest, że wszelkie próby działań, refleksji, piętnowania owych problemów i proponowania własnych wizji, przyczyniają się choćby w minimalnym stopniu do wypracowywania lepszych rozwiązań. Zapraszamy więc do współpracy i nadsyłania tekstów. Wierzymy iż, jak twierdził Karl Popper, to właśnie „swoboda dyskusji, proces krytyki i wglądu (analogiczny do procesu w dziedzinie poznania naukowego) pozwala człowiekowi przybliżać się do prawdy”.
Obecnie w dziale społecznym naszej witryny znajdziesz artykuły, eseje, recenzje książek, a także inspirujące wywiady z ludźmi powiązanymi w różny sposób z tematyką działu oraz linki i omówienia innych stron o podobnej tematyce. Zapraszamy do nadsyłania tekstów i informacji o ciekawych wydarzeniach i inicjatywach na adres: jemed@wp.pl oraz
art-eco@wp.pl
Adam Białobrzeski, Maciej Czarnecki
Klub Środowisk Twórczych
www.kst.most.org.pl

Adam Białobrzeski, Maciej Czarnecki