Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

CZŁOWIEK, KULTURA, ŚRODOWISKO

Klub Środowisk Twórczych w Warszawie ogłasza otwarty konkurs

„CZŁOWIEK, KULTURA, ŚRODOWISKO”

Do konkursu mogą być przedstawione nie publikowane wcześniej reportaże, eseje, felietony, opowiadania, utwory poetyckie, fotografie i grafiki.

Zgłaszane prace powinny opisywać wzajemne relacje człowieka i środowiska; odnosić się do zjawisk kulturowych; przewartościowań postaw i stosunku do życia.

Prace należy opatrzyć godłem, a w zaklejonej kopercie (sygnowanej tym samym godłem) podać dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres (dodatkowo nr tel. lub e-mail).

Prosimy o nadsyłanie prac do końca maja 2002 – teksty w trzech egz. (format A4 w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu, mile widziane będzie załączenie wersji elektronicznej na dyskietce); format pozostałych prac jest dowolny.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie, Biuletynie Klubu Środowisk Twórczych oraz na naszych stronach internetowych.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

Przesyłki z dopiskiem „Konkurs” należy przesyłać na adres:

Klub Środowisk Twórczych
ul. Zaruby 9/125
02-796 Warszawa
e-mail: klubsrodowisktworczych@wp.pl

Więcej o klubie oraz pierwszej edycji konkursu „Ekologizm – przewartosciowania w kulturze” znajdziesz na stronie:

www.humanista.pl/kst