Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Czujesz klimat?

WWF Polska
ul. Wiśniowa 38
02-520 Warszawa
tel. 022 849 8469
022 848 7364
022 848 7592
022 848 7593
fax 022 646 3672
www.wwf.pl


Huragan Katrina, coraz częstsze powodzie czy wydłużające się okresy susz to skutki globalnego ocieplenia, których będziemy doświadczać coraz częściej i których intensywność będzie rosnąć. Od czasów przedindustrialnych temperatura na świecie podniosła się o 0,7OC, a sprawcą tego zjawiska jest nadmierna emisja gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla. Prognozy naukowe wskazują, że jeśli nie zostanie ograniczona emisja tych gazów, do 2060 r. temperatura na Ziemi wzrośnie o 2oC. Jeśli do tego dojdzie, nasilenie groźnych zjawisk atmosferycznych towarzyszących zmianom klimatu, osiągnie krytyczne granice. Roztopi się letnia pokrywa lodowa Arktyki, co doprowadzi do zatopienia poważnej części obszarów nadmorskich, wyginie wiele gatunków roślin i zwierząt, zmienią się również drastycznie warunki naszego życia.

Kampania „Zróbmy dobry klimat” jest elementem globalnej akcji WWF, której celem jest doprowadzenie do zmniejszenia emisji CO2, a tym samym przyczynienie się do zahamowania dalszego wzrostu temperatury na Ziemi. Jednym ze sposobów ograniczania emisji CO2 jest efektywność energetyczna, dlatego zasadniczym zadaniem kampanii edukacyjnej w Polsce jest propagowanie postawy poszanowania i odpowiedzialnego wykorzystania energii, a zwłaszcza energii elektrycznej.

W Polsce w sektorze gospodarstw domowych, istnieje wciąż jeszcze gigantyczny potencjał oszczędności energetycznej – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu Klimat i Energia WWF Polska. – Marnotrawienie energii wynika w znacznej mierze z niskiej świadomości społecznej w tym zakresie. Tymczasem wystarczyłoby tylko zgasić zbędną żarówkę, albo, zamiast korzystać z trybu stand-by w telewizorze, wyłączyć urządzenie z prądu. I kupując nowe sprzęty gospodarstwa domowego, zawsze wybierać te energooszczędne. Takie drobne i niekłopotliwe zmiany pozwoliłyby w skali roku zmniejszyć emisję CO2 o 5 i pół miliona ton!

W ramach kampanii społecznej ruszyła właśnie ogólnopolska kampania reklamowa, które poprzez hasło „Zgaśmy zbędne światło – zróbmy dobry klimat” ma zachęcić Polaków do bardziej świadomego gospodarowania energią, a tym samym przyczynienia się do ograniczenia zmian klimatu. Przez całe lato można było oglądać plakaty reklamowe WWF na latarniach i wiatach przystankowych w największych miastach, dla których powierzchnie udostępniły bezpłatnie Clear Chanel, AMS, Business Consulting. W drugiej połowie wakacji kampania WWF objęła również prasę, telewizję i kina. Autorką zdjęć do plakatów jest Maria Przybysz, za kreację odpowiada Agencja Euro RSCG Warsaw, a za pozyskanie bezpłatnych powierzchni reklamowych dom mediowy Mediacom. Wszyscy partnerzy zaangażowali się w kampanię na rzecz ograniczenia zmian klimatu pro bono.

Innym ważnym elementem kampanii jest „Mapa świata 2050”. Powstała we współpracy z portalem Onet.pl aplikacja znajduje się pod adresem dobryklimat.onet.pl. Jest to specjalny program, który pozwoli polskim internautom dowiedzieć się, jak może zmienić się nasz świat pod wpływem globalnego ocieplenia. Na przygotowanej przez WWF mapie ukazane zostały przykłady tych miejsc na kuli ziemskiej, które mogą poważnie ucierpieć na skutek zmian klimatu. Należy do nich między innymi wybrzeże Brazylii, zagrożone przez podnoszący się poziom mórz, powodzie i coraz intensywniejsze sztormy, lodowce w Andach topiące się w zastraszającym tempie, wysychające jezioro Czad, czy Tajlandia, której piękne plaże narażone są na zalanie i postępującą erozję. Pod wodą może znaleźć się część nawet tak dużych aglomeracji miejskich jak Tokio, Nowy Jork, Amsterdam, Mombai, a także tych nam najbliższych, jak Gdańsk czy Szczecin.

Mapie towarzyszą sugestie, jak oszczędzać energię elektryczną w domu. Wprost z opisów zagrożonych miejsc internauci mogą przejść do specjalnego poradnika WWF, gdzie znajdą informacje, jak postępować, aby w gospodarstwie domowym używać energię elektryczną w najbardziej efektywny sposób. Na co zwracać uwagę kupując nową kuchenkę elektryczną czy lodówkę? O czym pamiętać podczas używania pralki? Prostym i funkcjonalnym sugestiom zmian towarzyszy informacja o konsekwencjach, jakie marnotrawienie energii elektrycznej ma dla środowiska, o wielkości emisji CO2, jakiej można uniknąć przestrzegając porad, ale także o oszczędnościach finansowych, które w skali roku może przynieść korzystanie z energii wg podanych zaleceń.

Zmiany klimatu w Polsce

Globalne ocieplenie już dawno przestało być fikcją. W ciągu ostatnich 25 lat aż 64% katastrofalnych zjawisk w Europie było bezpośrednio związanych ze zmianami klimatu. Według analizy przygotowanej na zamówienie WWF przez prof. Macieja Sadowskiego z Instytutu Ochrony Środowiska, Polska w najbliższych latach coraz mocniej zacznie odczuwać skutki globalnego ocieplenia. Najbardziej może ucierpieć wybrzeże Bałtyku oraz takie gałęzie gospodarki jak rolnictwo i turystyka zimowa.

Cieplejsze staną się przede wszystkim polskie zimy. Mniej będzie dni z temperaturą poniżej zera, wyraźnie zmniejszą się także opady śniegu. Czeka nas skrócenie zimowego okresu wypoczynkowego w górach. Może to być przyczyną strat ekonomicznych, jakie poniosą lokalne społeczności utrzymujące się z tej dziedziny turystyki i sportu. Latem coraz bardziej dokuczać nam mogą susze i niedobór wody. Stanowić to będzie poważny problem dla rolnictwa. Poważnie ucierpią plony roślin zimnolubnych. Uprawy ziemniaków mogą się zmniejszyć nawet o 1/3. Większe będą za to plony roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy soja.

Poważnym zagrożeniem, szczególnie dla wybrzeży Bałtyku, jest wzrost poziomu morza. Szacuje się, że do 2080 r. powierzchnia morza podniesie się nawet do 0,97 m. W niebezpieczeństwie znajdzie się Gdańsk. 880 ha powierzchni tego miasta leży zaledwie 1 metr powyżej poziomu morza. Dlatego wiele historycznych budynków w nisko położonych częściach Starówki jest bezpośrednio zagrożonych zalaniem. Szczególnie narażony na erozję związaną ze wzrostem poziomu Bałtyku jest Półwysep Helski, który – jeśli nie zostaną podjęte środki zaradcze – może stać się wyspą. Rośnie również częstotliwość sztormów, z 11 w 1960 r. do 38 w latach 80-tych. Szacuje się, że w przyszłości ilość dni wietrznych na polskim wybrzeżu może wzrosnąć nawet o połowę.