Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Czy Polacy chcą mieć wpływ na zmiany klimatu?

4 października 2006 na konferencji prasowej w Warszawie p. Róża Thun, Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce oraz p. Monika Lesz, Zastępca Dyrektora Departamentu Globalnych Problemów Środowiska oraz Zmian Klimatu Ministerstwa Środowiska, podsumowały dotychczasowe zaangażowanie Polaków w europejską kampanię „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu”. Dotychczas Deklaracje o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla podpisało łącznie 7000 Europejczyków, w tym uczniowie 235 klas z całej Unii. Prawie 30% podpisów (ok. 2000) złożyli Polacy. Do Brukseli dotarły już Deklaracje wypełnione przez uczniów 44 polskich klas. Mam nadzieję, że do 15 grudnia, kiedy kampania zostanie zakończona, jeszcze wiele osób zechce się w nią włączyć i uda nam się zwielokrotnić obecne wyniki – powiedziała p. Róża Thun.

Jeszcze przed oficjalną datą rozpoczęcia kampanii „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu” chęć udziału w niej zgłosiło 636 polskich szkół. To stawia Polskę na drugim miejscu wśród 25 krajów członkowskich UE. Tylko w Niemczech zainteresowanie było większe – tam zgłosiło się prawie 1400 placówek. Polska o włos wyprzedziła Francję (632 szkoły). Łącznie, do czerwca 2006 r.ro, chęć uczestnictwa w programie zadeklarowało 8119 szkół z całej Europy.

Uczniowie i nauczyciele są stale zachęcani do aangażowania się w kampanię klimatyczną. Pod koniec grudnia liczba szkół z Polski uczestniczących w projekcie może być więc jeszcze wyższa. We wrześniu, dzięki pomocy Centrum Edukacji Obywatelskiej, informacje o programie zostały rozesłane do 3500 gimnazjów i placówek ponadgimanzjalnych. CEO promuje również kampanię podczas szkoleń dla nauczycieli, prowadzonych w ramach Programu Edukacji Globalnej. Kampanię wspiera także Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, działające przy Uniwersytecie Warszawskim. Centrum przekazuje materiały kampanii nauczycielom uczestniczącym w wykładach.

Pod hasłem „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu” przebiegał również tegoroczny Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu. 22 września w kilkunastu polskich miastach zbierane były podpisy pod Deklaracją o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. W Lubaniu podpisy zbierały uczennice klasy maturalnej o profilu społecznym. Dziewczęta bardzo się zaangażowały w kampanię. Takie doświadczenie jest dla nich wyjątkowo cenne. W październiku będą odwiedzały szkoły i rozmawiały z uczniami o zmianach klimatu – stwierdziła Agnieszka Wierzbicka, lokalny koordynator Dnia bez Samochodu. W innych miastach, m.in. w Sandomierzu, Elblągu i Opolu, koordynatorzy przekazali Deklaracje oraz materiały informacyjne bezpośrednio do szkół. Niektórzy z nich sami zamierzają przeprowadzać cykliczne spotkania z uczniami. Zmiany klimatu to naprawdę poważny problem, trudny do wyjaśnienia w kilku zdaniach. Dlatego zamierzam przeprowadzić zajęcia z uczniami trzech szkół podstawowych i dwóch gimnazjów w naszym mieście – powiedział Krzysztof Nawrot, odpowiedzialny za organizację obchodów Dnia bez Samochodu w Dzierżoniowie.

Dodatkowych informacji udziela:
Nina Hałabuz
Edelman Polska
tel: +48 22 576 35 55
e-mail. nina.halabuz@edelman.com