Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Czy wiesz skąd pochodzi mięso, które spożywasz?

CZY WIESZ SKĄD POCHODZI MIĘSO, KTÓRE SPOŻYWASZ?

Nowy film dokumentalny przygotowany przez organizację Public Citizen pt. Oczami farmerów: Oddziaływanie rolnictwa przemysłowego, ukazuje wpływ wielkiego, korporacyjnego rolnictwa na rolnicze gospodarstwa rodzinne, środowisko i całe społeczności oraz reakcje rolników z różnych stron świata. We wrześniu 2003 roku dziewięciu farmerów i działaczy rolniczych z kilku krajów Europy oraz Brazylii i Meksyku podróżowało po środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Odwiedzili rejony rolnicze by zobaczyć jak występowanie dużych farm przemysłowych oddziałuje na tradycyjne społeczności farmerskie i środowisko przyrodnicze. Objechali stany: Iowa, Wisconsin i Illinois by bliżej przyjrzeć się terenom o dużej koncentracji wielkich farm przemysłowych.

Przy końcu tej podróży udali się do Chicago aby spotkać się z nowymi graczami na arenie rolnictwa przemysłowego czyli z przedstawicielami przemysłu zajmującego się napromieniowaniem żywności. Napromieniowywanie żywności odgrywa ważną rolę w dominacji ponadnarodowych korporacji nad światowymi zasobami żywności. Napromieniowywanie żywności zabija bakterie, które zanieczyszczają mięso pochodzące z brudnych ubojni. Zamiast czyścić ubojnie po to by zapobiec zanieczyszczeniom, żywność jest w późniejszym etapie promieniowana by nieczystości ukryć. Proces ten przedłuża żywotność owoców i warzyw na półkach sklepowych i pozwala na dalszy ich transport.

Po zakończeniu amerykańskiego etapu podróży uczestnicy pojechali do Cancun w Meksyku, gdzie miała miejsce 5 Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu (WTO). Farmerzy postanowili, że przekażą dalej swoje doświadczenia zdobyte w czasie podróży, a więc potrzebę zapobiegania dalszej industrializacji światowych zasobów żywności i promocję tradycyjnych i ekologicznych modeli farm jako alternatywnych w stosunku do wielkich farm przemysłowych. Farmerzy zgodzili się, że destrukcyjne metody uprzemysłowienia rolnictwa nie mogą być rozprzestrzeniane. To raczej rodzinne farmy powinny być chronione aby zapewnić suwerenność żywnościową.

Oglądając ten film pamiętajcie, że:
Polska wieś już stała się bazą wielkiej, amerykańskiej korporacji Smithfield Foods, która wbrew protestom lokalnych społeczności otwarła w różnych regionach Polski kilkanaście ferm przemysłowego chowu świń w warunkach urągających przepisom sanitarnym, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Polska stoi przed prawdziwym zagrożeniem stając się obiektem ataków międzynarodowych korporacji, które chcą wykorzystać tanią siłę roboczą, brak odpowiednich przepisów i niską świadomość konsumentów i rolników.

By uzyskać więcej informacji na temat wielkoprzemysłowego rolnictwa w Polsce, proponujemy kontakt z:

Fundacja ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside –
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 0-33 8797 114
e-mail: biuro@icppc.pl
www.icppc.pl
www.eko-cel.pl
==================================
Marian Zagórny
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
ul. Wojska Polskiego 18/305
58-500 Jelenia Góra
tel. 0-75 7525 672
==================================
Mieczysław Babalski
Stowarzyszenie EKOLAND
87-312 Pokrzydowo
tel. 0-56 4985 977
e-mail: biobabalscy@poczta.onet.pl
==================================
Jurek Duszyński
„Pomoc Ludziom i Zwierzętom”
Ruch Społeczno-Ekologiczny
ul. Lazurowa 14/74
60-665 Poznań,
tel. 0-504 609 797,
e-mail: j.duszynski@rsepliz.most.org.pl
==================================
Artur Ślimak
Federacja Zielonych Grupa Opolska
ul. Reymonta 7c/6
49-100 Niemodlin
tel. 0-608 612 077
e-mail: ziraf@eko.org.pl
gadu-gadu: 2242350
==================================
Społeczny Komitet Oporu Przeciwko Przemysłowej Produkcji Trzody Chlewnej
Prezes Elżbieta Stolarczuk
Radoszowice 60
49-156 Gracze
tel. 0-77 460 96 82
tel. 0-502 321 221
====================================
Marek Kryda
Instytut Ochrony Zwierząt
ul. Śliska 3/53 00-127 Warszawa
e-mail: animalinst@poczta.onet.pl

Wyprodukowano przez:

Public Citizen’s Food Team
215 Pennsylvania Ave SE
Washington, DC 20003
tel. (001) 202-588-1000
fax: 202-547-7392
e-mail: cmep@citizen.org
www.foodactivist.org