Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO WSPÓŁPRACY PRZY FORUM PROMOCJI KOLEI

(DLA FIRM, OŚRODKÓW BADAWCZYCH, ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ)

nazwa firmy  ...........................................................................................................................................................................................................................................................
                       ..........................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby lub
osób zainteresowanych
projektem    ...........................................................................................................................................................................................................................................................
                      ...........................................................................................................................................................................................................................................................

adres firmy ............................................................................................................................................................................................................................................................
kod i miasto ..........................................................................................................................................................................................................................................................
tel. kom ..................................................................................................................................................................................................................................................................
telefon stacjonarny ..................................................................................... fax ..................................................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................... www ..............................................................................................................................................
REGON ........................................................................................................ NIP .................................................................................................................................................
jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w komisjach ...............................................................................................................................................................................


Prosimy również o załączenie:
1. statutu stowarzyszenia lub informacji o profilu działalności firmy
2. lista osiągnięć w ciągu ostatnich 3 lat
3. propozycje zakresu swej pracy, współpracy, uczestnictwa lub pomocy działalności Forum, deklarowanej przez Państwa
4. sugestie i opinie do przedstawionego projektu

pieczątka firmy

___________________________________

imię i nazwisko osoby koordynującej
uczestnictwo w forum
___________________________________
miasto i data

___________________________________

podpis osoby koordynującej
uczestnictwo w forum
___________________________________
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO WSPÓŁPRACY PRZY FORUM PROMOCJI KOLEI
(DLA OSOBY FIZYCZNEJ)

imię .........................................................................................................................................................................................................................................................................
nazwisko ................................................................................................................................................................................................................................................................
adres kontaktowy .................................................................................................................................................................................................................................................
kod i miasto ..........................................................................................................................................................................................................................................................
tel. kom ..................................................................................................................................................................................................................................................................
telefon stacjonarny ................................................................................. fax ......................................................................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................... www ...................................................................................................................................................
nazwa firmy w której pracuje ..............................................................................................................................................................................................................................
                                                   ...............................................................................................................................................................................................................................
stanowisko ............................................................................................................................................................................................................................................................
chcę pracować w komisjach tematycznych ....................................................................................................................................................................................................
                                                                             .....................................................................................................................................................................................................

Prosimy również o załączenie:
1. krótkiego życiorysu i osiągnięć naukowych lub zawodowych
2. listę publikacji i wykładów (tematy)
3. propozycje zakresu swej pracy, uczestnictwa lub pomocy działalności Forum,
4. sugestie i opinie do przedstawionego projektu
miasto i data ________________________
 podpis _____________________________