Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DIETA NA STAROŚĆ, FRANCISZKAŃSKA ENERGIA i UPORAĆ SIĘ ZE ŚMIECIAMI

DIETA NA STAROŚĆ

Jak podały dnia 23.2. br. telewizyjne „Wiadomości”, rozpoczęto badania 300 spośród polskich 100-latków. Wśród obserwacji stwierdzono między innymi, iż większość z nich mięsa nie je, lub je go bardzo mało.

FRANCISZKAŃSKA ENERGIA

We wsi Dzwono-Sierbowice k. Zawiercia (woj. śląskie) rozpoczęto z inicjatywy franciszkanina – ojca Ireneusza Wawryszczuka – budowę Franciszkańskiego Centrum Ekologicznego.

Początkowo ojciec Ireneusz przewidywał jedynie budowę wiatraka, za sprawą którego miałaby być pozyskiwana energia dla budowanego klasztoru. Później jednak zwrócił się on o pomoc finansową do organizacji Energie Cites. Plan, który został przedstawiony Energie Cites, przewidywał już projekt budowy urządzeń do pozyskiwania energii z wiatru, który by wystarczył na ogrzanie i oświetlenie całej wsi.

Ojciec Wawryszczuk wyraża nadzieję, że inwestycja ruszy w bieżącym roku, a jej zakończenie nastąpi w drugiej połowie 2001 r. Sympozjum, na którym okaże się, czy pomysł ojca Wawryszczuka zostanie zaakceptowany przez Energie Cites, odbędzie się w kwietniu. Jeśli jednak nie uda się uzyskać funduszy tą drogą, budowa i tak ruszy, tyle, że dostosowana do możliwości finansowych.

Ojciec Ireneusz zauważa też, że pomysł budowy wiatraków pomoże w zmniejszeniu bezrobocia – najpierw dzięki zatrudnieniu przy budowie, potem przy samej obsłudze sprzętu.


Na podstawie: Dziennik Zachodni, 11.2.2000.UPORAĆ SIĘ ZE ŚMIECIAMI

W ciągu najbliższych 2 lub 3 lat wysypisko, z którego dotychczas korzysta Mikołów, zostanie przepełnione, miasto poszukuje więc „sposobu na śmieci”.

Wśród zaistniałych pomysłów pojawił się plan polegający na przeróbce odpadów [po uprzednim odselekcjonowaniu papieru i szkła na odzysk] na paliwo komunalne.

Nawał śmieci zostanie w ten sposób zredukowany, pojawią się też nowe miejsca pracy. Wprowadzenie programu wyceniona na circa 40 mln zł.

Pojawia się tylko jedno pytanie: dlaczego o takich pomysłach myśli się dopiero wtedy, gdy jest się „przypartym do muru” przez powódź śmieci.


 Na podstawie: Dziennik Zachodni – dodatek lokalny, 8.2.2000.


3 x Marcin „Narciarz” Opolski
mail: http://eko.wroc.pl/~wataha
Marcin „Narciarz” Opolski