Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Dni Gminy Michałowice w klimacie edukacji ekologicznej

16.6.2007 w trakcie trwania obchodów Dni Gminy Michałowice, Organizacja Odzysku ReEko wspólnie z firmą Argo – Film, liderem na polskim rynku w unieszkodliwianiu i odzysku odpadów fotochemicznych, zorganizowała Edukacyjną Akcję Ekologiczną. Mieszkańcy gminy Michałowice, którzy tłumnie przybyli na doroczny festyn, mieli możliwość zapoznania się z problematyką odzysku i recyklingu opakowań oraz dbałości o własne środowisko.W punkcie konsultacyjnym prowadzonym przez specjalistów ReEko, lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi aktami prawnymi, regulującymi kwestie obrotu materiałami opakowaniowymi. Przedsiębiorcy odwiedzający stoisko ReEko, skorzystali z bezpłatnych porad w zakresie prawidłowej gospodarki opakowaniami, wprowadzanymi na rynek, zarówno w drodze produkcji krajowej, jak i importu towarów.
Niestety, jeszcze wielu przedsiębiorców nie ma podstawowej wiedzy w zakresie ich obowiązków oraz uregulowań prawnych, dotyczących ochrony środowiska – twierdzi Elżbieta Hanc, prezes ReEko. Duże zainteresowanie udzielanymi poradami utwierdziło nas w przekonaniu, że należy kontynuować przeprowadzanie podobnych akcji w przyszłości – dodaje Arkadiusz Andrzejewski, specjalista ds. marketingu.


���

Wdzięcznymi i najbardziej widocznymi gośćmi Edukacyjnej Akcji Ekologicznej były dzieci. Zorganizowana w trakcie festynu Ekoloteria cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu drobnych upominków oraz zabawek było dostarczenie makulatury, butelek z tworzyw sztucznych oraz zużytych baterii. Z daleka można było rozpoznać dzieci, zmierzające do stoiska ReEko. Dźwigały torby wypchane butelkami oraz makulaturą. W Michałowicach zaobserwowaliśmy, że bardzo przydatnym środkiem do transportu dużych paczek z makulaturą jest rower oraz ….deskorolka. Ważnym elementem akcji był konkurs skierowany do uczniów miejscowej szkoły podstawowej, polegający na zbiórce zużytych baterii. Finał oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród dla klas, które zebrały najwięcej baterii, nastąpił w trakcie trwania festynu. Gratulujemy uczniom klasy IVc oraz jej wychowawczyni, pani Marcie Ciechomskiej, zajęcia I miejsca. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za aktywny udział w konkursie oraz zbiórkę surowców wtórnych w trakcie trwania festynu i już dzisiaj zapraszamy za rok. Więcej o nas i naszych działaniach na www.reeko.plWzmianka o naszej akcji na stronie gospodarzy www.michalowice.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=302

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Arkadiusz Andrzejewski