Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DO WIADOMOŚCI

DO WIADOMOŚCI:

Gazeta Wyborcza, Życie, Rzeczpospolita, Najwyższy Czas!, Wprost, Polityka, Zielone Brygady, PAP, Teleexpress, Fakty TVN, Polskie Radio 3, Amnesty International ZOSW, Marszałek Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawie-dliwości, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP

PACYFISTYCZNA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

Ogólnopolski Społeczny Ruch Antymilitarny, 61 lokalnych grup działających w strukturze poziomej bez ośrodka centralnego.

Korespondencja:


„Wspólne Działanie”
 skr. 16
88-103 Inowrocław

Media:

Adaś Rygioł
 skr. 66
41-400 Mysłowice

Strony w Internecie:

mail:� www.pku.z.pl, www.pkudg.z.pl