Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

DOKĄD ZMIERZASZ CZŁOWIEKU? MODEL EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI

DOKĄD ZMIERZASZ CZŁOWIEKU?
MODEL EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI

Ukazała się książka pod redakcją Ewy Białek, będąca plonem I Krajowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 28-29.9.2001 w Warszawie pt. Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości.
Motto Konferencji:
Edukacja musi odpowiadać na potrzeby ludzkiego ducha. Powinna towarzyszyć ludziom w rozwoju satysfakcjonującej osobistej filozofii i sensu wartości.
(z konferencji w Chicago)
***
Po raz pierwszy uczestniczyłem w konferencji naukowej, która była odmienna od wszystkich dotąd mi znanych...
Prof. dr hab. A. Karpiński
Pierwszy raz uczestniczyłam w konferencji, w czasie której w pełni świadomie i programowo angażowano do pracy nad tytułowym problemem nie tylko intelekt, ale także wyobraźnię, intuicję, emocje...
Dr K. Najder-Stefaniak
Fragment posłowia:
...„Pani dr Ewa Białek, prezes i główny organizator Konferencji, odkrywa we Wprowadzeniu ...główny cel, a jest nim wkład w edukację dla przyszłości...
...Nie sposób w krótkim posłowiu wskazać na wszystkie tematy i przestrzenie edukacyjne przedstawione na konferencji w licznych referatach i głosach w dyskusji, książkę trzeba przeczytać.
...z całym przekonaniem można powiedzieć, że stanowi ona obiecujący wstęp do dalszych dyskusji nad problemami dróg człowieka i edukacji”
Profesor dr hab. W. Pasterniak
Konferencja została zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu PKO BP S.A., a książka dzięki finansowej dotacji Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

Stowarzyszenie „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”
ul. Goławicka 1/2, Warszawa, tel./fax 679-30-69
syneredu@free.ngo.pl