Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU, UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PODEJMOWANIU DECYZJI, POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Materiały poświęcone tym zagadnieniom oraz inne, związane z Konwencją z
Aarhus i dostępem do informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska:
www.mos.gov.pl/aarhus
Aktualnie (15.3.2002) na stronie:
• Dostęp do informacji o środowisku (podręcznik)
• Dostęp do informacji o środowisku (broszura)
• Dostęp do informacji o środowisku – prawo i praktyka
• Konwencja z Aarhus – geneza, status i kierunki rozwoju
• Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR)
• Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus)
• Ustawa z dnia 27.4. 2001. Prawo ochrony środowiska
• Ustawa z dnia 6.9. 2001 o dostępie do informacji publicznej

W najbliższym czasie:
• Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (podręcznik)
• Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (podręcznik)
• Materiały z konferencji „Prawa człowieka w ochronie środowiska”, Sejm 21.2. 2002
Kontakt:
aarhus@mos.gov.pl