Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DRODZY CZYTELNICY!

Witam w ostatnim numerze tegorocznych i „tegowiecznych” ZB. Zastanawiacie się pewnie jak będą one wyglądać w XXI w.? Ja też. Jak każdy dotąd nowy rok i ten przynosi znaki zapytania co do dalszych losów.
Podobnie jak w zeszłym roku otrzymaliśmy pozytywną wstępną odpowiedź z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska co do finansowania w przyszłym roku (NFOŚ stosuje dwustopniową procedurę przyznawania dotacji). Dostaliśmy 2 tygodnie na wypełnienie skomplikowanego wniosku o dotację i zdobycie wszelkich zaświadczeń (co wiązało się z dodatkowymi kosztami). Jednak teraz wiem już (nieoficjalnie), że było to niepotrzebne gdyż zmieniono właśnie zasady dotowania edukacji ekologicznej:

Kategoria IV
Konkurs dla czasopism ekologicznych poruszających sprawy związane z ekologią w sposób popularny, o zasięgu ogólnopolskim

Konkurs nie dotyczy pism budujących infrastrukturą pozarządowych organizacji ekologicznych i wydawanych przez te organizacje – pisma te mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Środowiska
Ocenie poddany będzie profil edukacyjny pisma ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnego oddziaływania na czytelnika


a) magazyny ekologiczne – min nakład 15 tys. egzemplarzy
1. Skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
2. Skierowane głównie do młodzieży szkół ponadpodstawowych
b) czasopisma propagujące ochronę przyrody – wydawane przez pozarządowe organizacje ekologiczne – minimalny nakład 10 tys. egzemplarzy
Zakłada się możliwość wyboru dofinansowania maksymalnie 2 czasopism w każdej grupie.
Forma nagrody: dofinansowanie w wys. do 50% kosztów druku i papieru
Okres dofinansowania: rok kalendarzowy, tj.: od stycznia do grudnia roku następnego po terminie ogłoszenia konkursu
Oceny ogłoszonych do konkursu materiałów I, II, III i IV dokona komisja, w skład której wejdą: dziennikarze, osoby o niekwestionowanym autorytecie w zakresie ekologii i literatury oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu

Wbrew optymistycznej sugestii NFOŚ Ministerstwo nie jest aż tak chętne finansować pism ruchu ekologicznego, o czym świadczą przygody ZB w MŚ w tym roku:

powyżej projekty nowego logo ZB – które wam się podoba bardziej?
Autor Bożena Świderska