Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

DZIESIĘĆ LAT KRAKOWSKIEGO KLUB WEGETARIANr

DZIESIĘĆ LAT KRAKOWSKIEGO KLUB WEGETARIAN

W październiku 2002 r. Krakowski Klub Wegetarian „Żyj i pozwól żyć innym” skończył dziesięć lat. Jego członkowie i sympatycy uroczyście obchodzili to wydarzenie w barze wegetariańskim „Green Way” przy ulicy Mikołajskiej 14. Odwołując się do genezy i pierwotnych założeń Klubu, krótko przeanalizowano dotychczasową działalność. Okazało się, iż wyznaczone cele związane z propagowaniem wegetarianizmu, zarówno ze względów etycznych, jak i ekologicznych czy zdrowotnych, były i wciąż są konsekwentnie realizowane. Oprócz organizowania spotkań owocujących wymianą poglądów, doświadczeń czy pogłębianiem swojej wiedzy, zapraszano gości, będących swoistymi wegetariańskimi indywidualnościami. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim: Marię Grodecką – matkę chrzestną polskiego wegetarianizmu, autorkę wielu książek, Agnieszkę Olędzką – redaktor naczelną „Wegetariańskiego Świata”, Acko Ogawę – pianistkę z Japonii. Organizowano także wiele akcji zbierania podpisów pod petycjami w obronie zwierząt, m.in. przeciwko wiwisekcji czy transportowi koni rzeźnych na eksport. Rozdano setki ulotek uświadamiających okrutne traktowanie i wykorzystywanie zwierząt do własnych, najczęściej związanych z materialnym zyskiem, celów. Przez te dziesięć lat działalności odbywały się także wykłady, koncerty, wystawy oraz warsztaty.
Członkowie Krakowskiego Klubu Wegetarian „Żyj i pozwól żyć innym” wraz z jego założycielką, Renatą Fiałkowską, czekają na kolejną udaną, tym razem dwudziestą, rocznicę istnienia Klubu.
Kontakt:
12/4222220, refia@interia.pl

Łukasz Konsor
Łukasz Konsor