Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DZIŚ ONI, JUTRO TY LIKWIDACJA TERENOWEGO OŚRODKA EDUKACJI I KULTURY EKOLOGICZNEJ W ŁODZI

28.6.2000 zlikwidowano Terenowy Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 75. Zwolniono założycieli i nauczycieli Ośrodka: Teresę Kotynię (przez 5 lat dyrektora TOEiKE, od 1.1.1999 kierownika filii nr 2) oraz dr Bogusława Soszyńskiego, wspaniałego nauczyciela i przyrodnika.

KRÓTKA HISTORIA DZIAŁALNOŚCI TOEiKE

TOEiKE w Łodzi powstał w lutym 1994 w wyniku porozumienia pomiędzy Fundacją Ekologiczną Zielona Szkoła a Kuratorium Oświaty w Łodzi. Z zajęć w Ośrodku przez ponad 6 lat skorzystało ponad 35 tys. dzieci i młodzieży, ok. 3 tys. nauczycieli, studentów i przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną. Oprócz jednodniowych zajęć terenowych w Lesie Łagiewnickim i Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich organizowaliśmy kilkudniowe warsztaty, szkolenia, zjazdy i konferencje dla różnych grup społecznych przy współudziale Stowarzyszenia i Fundacji Ekologicznej Zielona Szkoła. Od 1996 do 1998 była to samodzielna gminna placówka pozaszkolna. Od stycznia uchwałą Rady Gminy Łódź włączono nas do Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi, ul. Zawiszy 39. 28.6.2000 dyrektor CZP Nr 1 Elżbieta Królikowska wręczyła nam zwolnienia z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Prosimy o wyrażenie przez Państwa Organizacje lub indywidualnie protestu przeciwko likwidacji TOEiKE. Protest prosimy przesłać pod adresy:
1.
Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UML
Sienkiewicza 3/5
Łódź

2.

Prezydent Miasta Łodzi
p. Tadeusz Matusiak
Piotrkowska 104
Łódź

EWENTUALNY WZÓR PISMA  Z PROTESTEM
Jesteśmy oburzeni likwidacją pod pretekstem remontu Terenowego Ośrodka Edukacji Kultury Ekologicznej w Łodzi. Wiemy jak ważną rolę spełniał Ośrodek w dziedzinie edukacji ekologicznej w Łodzi a także w kraju. Protestujemy przeciwko zwolnieniu z pracy założycieli Ośrodka p. Teresy Kotyni oraz p. dr Bogusława Soszyńskiego.

Podpisy

Teresa Kotynia
dr Bogusława Soszyński
Teresa Kotynia, dr Bogusława Soszyński