Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

DZWON Z NAGASAKI W MIŃSKU

24 września w centrum Mińska na Placu Niezależności stanął dzwon upamiętniający ofiary katastrofy czarnobylskiej oraz wszystkich, którzy ucierpieli od broni jądrowej.

Kiedy w 1945 r. zrzucono na Nagasaki bombę atomową zniszczeniu uległ również jeden z najważniejszych kościołów katolickich Japonii Urakami. Spod zgliszcz wierni odkopali obraz Matki Boskiej oraz 150 kg dzwon Anioł, którego dokładna kopia, podarowana przez władze i duchowieństwo Japonii, została umieszczona przed tzw. Czerwonym Kościołem w samym centrum Mińska. Na ceremonię nadesłali swe posłania burmistrzowie Hiroszimy i Nagasaki, przyjechali japońscy duchowni i korespondenci.
Równocześnie otwarto w Czerwonym Kościele wystawę „Tragedie jądrowe XX wieku: Hiroszima, Nagasaki, Czarnobyl”, której zasadniczą część stanowią fotografie autorów japońskich i białoruskich poświęcone ofiarom tragedii jądrowych. Wszystko to oraz ziemia z miejsc katastrof (w tym z tych regionów Polesia, gdzie w latach pięćdziesiątych przeprowadzano próby jądrowe) zakopana pod dzwonem ma przypominać o niebezpieczeństwie technologii jądrowej i nie zawsze usprawiedliwionych ambicji naukowców, wojskowych i polityków.
Mińska kopia japońskiego dzwonu będzie dzwonić tylko cztery razy w roku: w rocznicę zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, w rocznicę awarii czarnobylskiej oraz w Dzień Pokoju.

SG
SG