Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ECOTOPIA 2003 UKRAINA

ECOTOPIA 2003 UKRAINA
Obóz ekologiczny organizowany przez Eyfę (European Youth for Action – Europejska Młodzież na rzecz Akcji) i Green Dossier Ukraina w dniach 20.8 – 3.9.2003. Młodzi ludzie i kulturalne perspektywy praw człowieka. Konwencja Karpacka i agroturystyka
Ecotopia to największy międzynarodowy obóz letni w Europie, związany z ochroną środowiska i sprawami społecznymi, odbywający się od 13 lat co roku w innym kraju, organizowany za każdym razem przez inną oddolną lokalną organizację ochrony środowiska należącą do sieci Eyfy.
Ecotopia to nie tylko obóz czy nieformalny kurs szkoleniowy ale też nadzwyczajne wydarzenie, w którym 200-300 aktywistów tworzy idealną społeczność przez dwa tygodnie. Ecotopia usiłuje być ekoutopią wprowadzoną w praktykę: nie zanieczyszczanie środowiska, równość i sprawiedliwość.Równość oznacza, że wszyscy ludzie przyjeżdżający na obóz proszeni są o udział w codziennych pracach i w procesie podejmowania decyzji. Ecotopia to przykład ekologicznego stylu życia z użyciem kompostu i segregacją śmieci.
Poza tym Ecotopia zwana jest również letnim uniwersytetem Eyfy, miejscem wymiany doświadczeń, rozprzestrzeniania informacji i wzbogacania wiedzy o środowisku poprzez warsztaty, debaty i sztukę.
Ludzie z całej Europy i spoza przyjeżdżają tu aby dzielić się umiejętnościami, planować kampanie i bawić się.
Ecotopia w tym roku odbędzie się w małej wsi Szeszory, dystrykt Kosiv, region Iwano-Frankiwsk na Ukrainie. Wieś położona jest w malowniczym rejonie w Karpatach uważanym za centrum ukraińskiego rzemiosła i kultury.
Ecotopianie zachęcani są do ekologicznych sposobów podróży na obóz statkiem, pociągiem, pieszo bądź rowerem.
Dla tych, którzy mają czas, organizowany jest jak co roku biketour (przejazd rowerowy) na miejsce Ecotopii przez Polskę i Zachodnią Ukrainę, na kilka tygodni przed obozem.
Więcej informacji pod www.thebiketour.net
Więcej informacji pod: www.eyfa.org/ecotopia2003
Masz pytania? ecotopia2003@eyfa.org
Telefon Eyfa 0031 20 6657743
Telefon przedstawiciela Eyfy w Kijowie 0038 044 4111885 (Javier)