Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

EDUKACJA EKOLOGICZNA TO PODSTAWA – ROZMOWA Z LAUREATKĄ POLSKIEGO PULITZERA– KRYSTYNĄ BONENBERG

EDUKACJA EKOLOGICZNA TO PODSTAWA
– ROZMOWA Z LAUREATKĄ POLSKIEGO PULITZERA
– KRYSTYNĄ BONENBERG
Tegoroczne nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwane Polskim Pulitzerem zostały rozdane. Nagrodę Międzystowarzyszeniowego Klubu EKOS im. Stefana Myczkowskiego pod patronatem firmy Hewlett Packard Polska otrzymała Krystyna Bonenberg – publicystka, popularyzatorka nauki. Laureatka udzieliła wywiadu ZB.

ZB: Przede wszystkim proszę przyjąć gratulacje od ZB, na pewno dostaje ich Pani sporo w ostatnim czasie...
KB: Serdecznie dziękuję.
ZB: Została Pani laureatką nagrody za, cytuję: „konsekwentną popularyzację zjawisk i mechanizmów działania świata przyrody”. To finezyjnie brzmi, jednak chciałbym usłyszeć na ten temat nieco konkretów.
KB: Świat przyrody jest niezwykle bogaty i skomplikowany. Istnieje niezliczona ilość organizmów żywych, które muszą walczyć o przetrwanie, przystosować się lub zginąć, w tym niekorzystnie przekształcanym przez człowieka środowisku. Powietrze, gleba i woda to tylko hasła, za którymi kryje się często nieprzeliczalna ilość zjawisk. Na przykład woda. Pijemy ją codziennie, ale woda to również osiągające 300 stopni C gejzery wydobywające się z dna oceanu, to także strefy walki między wodami a lądem. O takich zjawiskach staram się rozmawiać z moimi czytelnikami. Za swój obowiązek uważam wskazywanie wyników badań naukowych, najnowszej literatury światowej wdanej dziedzinie.
ZB: Co Pani uważa za swój największy sukces „ekologiczny”?
KB: Przedstawienie pomysłu, aby nowo tworzone w Krakowie pismo w ramach wydawnictw Naczelnej Organizacji Technicznej poświęcić ochronie i kształtowaniu środowiska. Kiedy ten pomysł znalazł akceptację i poparcie krakowskiego środowiska naukowo – technicznego, bycie współtwórcą AURY – pierwszego międzydyscyplinarnego pisma, nie tylko w Polsce, które ONZ opatrzyło swoim logo.
ZB: Proszę krótko opisać swoją działalność pozapublikacyjną na rzecz ochrony środowiska.
KB: W ramach Sekcji Wydawniczej Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego, której jestem przewodniczącą, zostało wydanych wiele książek. Za jeden z cyklów została nam nawet przyznana Nagroda Ministra Środowiska. PKE był także pierwszym w Polsce, który wydał polskie tłumaczenie podręcznika „Ochrona środowiska – księga eko-tekstów do pracy w szkole i w domu”.
ZB: Na czym, wg Pani, powinna się opierać efektywna działalność ekologiczna?
KB: Podstawą działalności ekologicznej musi być, i trzeba to wyraźnie podkreślić, skuteczna edukacja. Ochrona środowiska nie lubi fajerwerków politycznych i prasowych. To może jej tylko zaszkodzić. Edukacja oraz sensowne, systematyczne działanie dzień po dniu to podstawa otrzymania dobrych efektów.
ZB: Dziękuję za rozmowę.


Krystyna Bonenberg – dziennikarka naukowa, popularyzatorka ekologii, autorka kilkuset artykułów, kilku reportaży i książek, redaktor ponad dwudziestu polskich wydań książek i podręczników dla młodzieży szkolnej i akademickiej z dziedziny ochrony i kształtowania środowiska wydawanych pod auspicjami ONZ i Rady Europy z inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego, przewodnicząca Sekcji Wydawniczej Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego.