Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

EKO-PALIWA

EKO-PALIWA

Premier listem nr RM 10-128-02 (druk sejmowy 760) z 24.7.2002 wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy o organizacji rynku eko-paliw ciekłych oraz eko-komponentów do ich produkcji.
Założeniem projektowanej ustawy jest organizacja i wspieranie produkcji tzw. eko-paliw czyli paliw uzyskanych z surowców roślinnych jak. np. rzepak, ziarna zbóż, melasa, odpady przemysłu spożywczego i gastronomii. Dzięki takiej produkcji może polepszyć się sytuacja w rolnictwie poprzez zwiększenie efektywności produkcji rolnej oraz może poprawić się ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na surowce energetyczne pochodzenia mineralnego i poprzez rozwój energetyki odnawialnej.
Cechą charakterystyczną sygnalizowanej ustawy jest to, że nie ma w niej ani słowa ani o działalności ekologicznej ani o organizacjach ekologicznych. Np. w art. 4 proponuje się aby podmiot ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie eko-paliw i eko-komponentów nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. A o przestępstwach przeciwko środowisku ni słowa. Albo: w art. 17 przewidziano powołanie Komisji Porozumiewawczej ds. Eko-komponentów. Czy będzie tam przedstawiciel POE? Nie.
Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z Premierem (zob. wyżej (lub z Posłami np.:

Poseł Józef Nowicki (SLD)
Staszica 27
62-500 Konin
tel./fax 63/242-94-11
Jozef.Nowicki@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel4/270.htm

mgr Piotr Szkudlarek
Piotr Szkudlarek