Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ekologia dla najmłodszych

EKOLOGIA DLA NAJMŁODSZYCH

Książka Ekologiczna edukacja przedszkola była pisana pod redakcją dr Elżbiety Jaszczyszyn we współpracy z nauczycielami blisko czterdziestu przedszkoli. Dzięki temu znakomicie spełnia rolę pomocy edukacyjnej.

Podzielona na III rozdziały:

Rozdział I. Założenia programowe ekologicznej edukacji przedszkolnej. Dotyczy on samego wprowadzenia dziecka w świat ekologii czyli o czym warto pamiętać pracując nad “kształtowaniem postawy ekologicznej”.

Rozdział II. Okazje ekologiczne stanowi klarowny opis 41 zajęć, przybliżający dziecku najbliższe środowisko. Przykładowe tematy to: Drzewo to mój przyjaciel, Czy śnieg jest czysty?, Słońce – życiodajna gwiazda, Co wiesz o szkodliwości dymu, kurzu, hałasu i spalin, Polubić ciszę. Każde z ćwiczeń ma wyraźnie określone: cel ogólny i organizacyjny, przedmiot odkrycia dziecka, punkt wyjścia zajęć, zadania, doświadczenia i wnioski, warunki materialne, element wymagający wyeksponowania. Uporządkowanie wg punktów, bardzo ułatwia przygotowanie prowadzenie zajęć przez nauczyciela.

Ostatni, III rozdział, poświęcony jest: Działaniom przyrodniczym i ekologicznym w przedszkolu. Na uwagę zasługuje podpunkt zatytułowany Przedszkole ostoją przyrody. Dom rodzinny, jak i przedszkole, to miejsca, w których zaczynają się tworzyć przyzwyczajenia młodego człowieka. Naśladuje on zachowania dorosłych jakie oglądał w dzieciństwie, jak również przyzwyczajenia do ogólnie panującego ładu lub też jego braku. W rozdziale tym podjęto temat zagospodarowania otoczenia przedszkola np. “oczko wodne”, “ogród dla robaków”, “kompostownik”.

Dodatkowe plusy tego podręcznika to:
  • słownik tematów
  • lista pomocnych stron internetowych
  • lista przedszkoli współpracujących przy tworzeniu książki
  • wybrane pomysły praktycznej edukacji ekologicznej w literaturze poświęconej wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym .

Otaczające nas środowisko ma ogromny wpływ na ogólne funkcjonowanie naszego organizmu, a tak mało poświęcamy czasu i uwagi, by o nie zadbać. Być może wynika to z tego, że nasi rodzice i nauczyciele zwracali na tą jakże ważna kwestie zbyt mało uwagi – czego katastrofalnych skutków jesteśmy obecnie świadkami. Każdy świadomy zagrożenia środowiska dorosły powinien zaszczepiać w młodych ludziach wrażliwość na ten problem, aby teraźniejsze młode pokolenie nie powielało naszych błędów w dorosłym życiu.

Agnieszka Żuchowicz
aga_zuch@op.pl

Autorka jest studentką psychotroniki i aktorką w przedstawieniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Ekologiczna edukacja przedszkola, pod red. dr Elżbiety Jaszczyn, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju “Agro-Group”, biuro@agrogroup.most.org.pl, Białystok 2003.

Agnieszka Żuchowicz