Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

EKOLOGICZNE ASPEKTY KONWERSJI ENERGII W KOSZALINIE

EKOLOGICZNE ASPEKTY KONWERSJI ENERGII W KOSZALINIE
Na Uniwersytecie III wieku, w sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie, prof. dr hab. Tadeusz Bohdal z Politechniki Koszalińskiej, wygłosił 24 marca 2003 r. wykład „Ekologiczne aspekty konwersji energii”. Obecnych było ponad 60 osób.
Wykładowca w sposób jasny i rzeczowy mówił o ochronie środowiska przy wykorzystaniu tradycyjnych źródeł energii, a także energii geotermicznej, wodnej, słonecznej, wiatru, elektrowniach szczytowo-pompowych, pompach ciepła itp. Określił też perspektywy rozwojowe energetyki, zagrożenia i pozytywy stwarzane przez energetykę. Przypomniał, że np. gazu ziemnego na świecie jest jeszcze na ca 55 lat, a Unia Europejska zamierza spowodować, aby we wszystkich zrzeszonych krajach ca 15% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Padło kilka pytań, była bardzo żywa dyskusja.
Bernard Konarski
Bernard Konarski