Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ekopark - wypoczynek i nauka

Ekopark nad rzeką Rabą w Gdowie jest jednym z trzech komponentów szlaku „Wędrując Szlakiem Dębowego Liścia”. Pozostałe jego części to ścieżka edukacji ekologicznej w Jaroszówce oraz ścieżka przyrodniczo – widokowa na Górze Sypkiej w Stryszowej.

Szlak ten powstał w wyniku porozumienia pomiędzy Fundacją Na Rzecz Promocji i Rozwoju Stryszowej „STRYSZOWIANIN”, Szkołą Podstawową im św Jana Kantego w Gdowie, Uczniowskim Klubem Sportowym „JUNIOR” w Jaroszówce oraz Urzędem Gminy w Gdowie.

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki dotacji z Funduszu Partnerstwa oraz staraniom gospodarzy gminy, którzy wyznaczyli sobie za cel między innymi podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy Gdów.

Ekopark nie jest miejskim parkiem z alejkami, czy klombami, lecz są to dzikie nadrzecznne zarośla, wśród których zostały wytyczone ścieżki, które odsłoniły tajemnice flory i fauny okolic Raby.

W ekoparku znajdują się przystanki – tablice informacyjne charakterystyczne dla całego szlaku w kształcie dębowego (drewniane) liścia oraz stanowiska, które eksponują trudno zauważalne elementy ekosystemu.

Wejście do ekoparku wraz z tablicą w kształcie dębowego liścia

Drewniane ławki rozmieszczone w okolicach poszczególnych stanowisk pozwalają na odpoczynek zwiedzającym oraz samodzielne obserwacje.

Drewniane ławeczki pozwalają na spokojną obserwacje przyrody

Tablice zawierają informacje w formie ciekawostek o faunie i florze spotykanej na tym terenie.

Informacje umieszczone na tablicach pozwalają na samodzielną pracę uczniom

Na obecnym etapie istnienia ekoparku można już zrealizować wiele treści programowych przedmiotu przyroda.

Uczniowie interpretują wodę jako środowisko życia, siedliska, jakie tworzy, poznają rośliny i zwierzęta związane z siedliskiem wodnym.

Opisy roślin lub zwierząt na poszczególnych stanowiskach pomagają w rozpoznawaniu ich w terenie

Uczniowie uczą się podstaw rozpoznawania roślin w terenie. Wizyta w ekoparku daje możliwość zebrania materiału dydaktycznego (np. próbek wody do obserwacji mikroskopowej), obserwacji środowiska, jakim jest rzeka oraz poznanie jej działalności niszczącej i budującej.

Na wiosnę planowane jest ukończenie „oczek wodnych” , miejsca na ognisko oraz przygotowanie na polanie ławek tzw. „zielonej klasy” która ułatwi prowadzenie zajęć terenowych.

Drewniany podest na jednym z „oczek wodnych”ułatwi obsetwacje

Zbiorniki wodne umożliwią poznanie strefowego układu roślinności nadwodnej, oraz cykli życiowych niektórych zwierząt.

Na tym teranie planowane jest utworzenie „zielonej klasy”

Stworzony ekopark jest młodym, nie znanym jeszcze terenem. Mamy nadzieję, że entuzjaści, nie tylko przyrodnicy polubią to miejsce i będą z niego korzystać w odpowiedni sposób by nie zmarnować tego, co zostało stworzone nakładem pracy wielu ludzi.
Grażyna Jakieła