Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

EKOWYDAWNICTWA I FILMY

EKOWYDAWNICTWA I FILMY
Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Ekologicznych, które odbędą się w siedzibie Regionalnego Centrum w Przysieku, w dniach 18 – 20.9.2003.

Wszystkim zainteresowanym i na co dzień zajmującym się problematyką ochrony środowiska proponujemy spotkania seminaryjne poświęcone odnawialnym żródłom energii oraz planowaniu energetycznemu w gminach. Do ich przedstawienia zaprosiliśmy wykładowców kompetentnych i zaangażowanych w prace na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce. Tradycyjnie, odbędą się również Ogólnopolskie Dożynki Ekologiczne.
Na szczególną jednak uwagę zasługuje Ogólnopolski Przegląd Wydawnictw i Filmów Ekologicznych. Oferujemy Państwu możliwość promocji wydawnictw i filmów o charakterze ekologicznym będących efektem Państwa pracy. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne przesłanie po jednym egzemplarzu z każdego tytułu: książki o tematyce ekologicznej lub związanej z rolnictwem i problematyką rozwoju obszarów wiejskich, czasopisma, filmu lub programu komputerowego, celem dokonania ekspozycji na Przeglądzie.
Wszystkie otrzymane przez nas materiały wzbogacą zbiory biblioteki i wideoteki Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku, która popularyzuje wiedzę ekologiczną w regionie kujawsko-pomorskim.
Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolski Przegląd Wydawnictw i Filmów Ekologicznych będzie dla Państwa dodatkową okazją prezentacji publikacji i przyczyni się do pozyskania jeszcze szerszego kręgu odbiorców. Jednocześnie pragniemy dodać, że Spotkania skupiaja setki osób związanych z ochroną środowiska i przyrody, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, inwestorów, wykładowców uczelni wyższych, studentów, nauczycieli i uczniów.
Szanowni Państwo! Wyrażamy nadzieję, iż tematyka tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań Ekologicznych w Przysieku sprosta Państwa oczekiwaniom, a uczestnictwo w nich poszerzy Państwa wiadomości i przyczyni się do poprawy stanu środowiska w naszym województwie.
W celu ułatwienia przebiegu imprezy i jej organizacji, osoby zainteresowane rezerwacją noclegów i wyżywienia uprzejmie prosimy o nadesłanie na adres RCDRRiOW w Przysieku wypełnionej karty uczestnictwa do 29.8.2003, natomiast wydawców zainteresowanych własną ekspozycją i sprzedażą podczas Spotkań prosimy o kontakt w terminie do dnia 22.8.03 pod numerem 0-56/6110929 z paniami Marią Tosiek lub Ewą Koszucką.

Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 0-56/6110900 do 03, fax 0-56/6110905
www.przysiek.pl sekretariat@przysiek.pl