Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ENERGETYKA WIATROWA – PLANOWANIE I REALIZACJA

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA, Niedersächsische Energie-Agentur i Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej zaprasza do wzięcia udziału w drugiej konferencji nt. rozwoju energetyki wiatrowej pt. „Energetyka wiatrowa – planowanie i realizacja”, która odbędzie się 21-22.3.2002 w Gdańsku.

Konferencja ta jest jedną z cyklu pięciu konferencji organizowanych przez sieć OPET (Oganisation for Promotion of Energy Technologies) w Szwecji, Belgii, Niemczech, Danii i Polsce, których celem jest wymiana doświadczeń w dziedzinie budowy i działania farm wiatrowych na lądzie i morzu oraz identyfikacja i pokonywanie barier utrudniających rozwój energetyki wiatrowej.

Do udziału zaprosiliśmy specjalistów w dziedzinie planowania, a także osoby i instytucje zaangażowane bezpośrednio w przygotowanie projektów i budowę elektrowni wiatrowych.

Energetyka wiatrowa od ponad dekady stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi energetyki odnawialnej. Panujące w Polsce warunki wiatrowe porównywalne są do warunków w krajach przodujących w zakresie wykorzystania energii wiatru. Możliwe jest zatem znaczne zwiększenie udziału tego źródła w bilansie energetycznym Polski.

W ramach konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z planowaniem, projektowaniem, finansowaniem i budową farm wiatrowych na lądzie i morzu. Zostaną też przedstawione kierunki i perspektywy rozwoju parków wiatrowych w Europie.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli władz różnego szczebla, przedsiębiorstw energetycznych, inwestorów, a także naukowców, inżynierów i wszystkich zainteresowanych rozwojem energetyki wiatrowej w basenie Morza Bałtyckiego.

W programie m.in.:
Czwartek, 21 marca 2002


9.10 Strategia rozwoju energetyki wiatrowej – Stanisław Żelichowski, Minister Środowiska
9.40 Perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych w świetle polityki energetycznej UE – Alexandros Kotronaros, DG TREN
10.10 Wystąpienie Wojewody Pomorskiego Jana Ryszarda Kurylczyka
10.30 Wystąpienie Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Zarębskiego
11.20 Ekonomika wykorzystania zasobów wiatru na morzu – Rebecca Barthelmie, Riso
11.40 Technologie morskich elektrowni wiatrowych – Andrew Henderson, Delft University
12.00 Problemy przyłączania morskich farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznych – Bart Boesmans, Tractebel
12.20 Energetyka wiatrowa w planach zagospodarowania przestrzennego i prawie budowlanym – Ryszard Mulkiewicz, Wydział Budownictwa PUW
12.40 Uwarunkowania społeczno-prawne planowania lokalizacji elektrowni wiatrowych – Iben Őstergaard, Danish Technology Institute
13.00 Oddziaływanie morskich farm wiatrowych na środowisko – zagadnienia polityczne i społeczne – Przedstawiciel Greenpeace
13.20 Prezentacja firm z branży energetyki wiatrowej
15.00 Możliwości dofinansowania inwestycji związanych z energetyką wiatrową – Michał Wilczyński, EkoFundusz
15.20 Warunki kredytowania budowy elektrowni wiatrowych – Andrzej Bajerski, Bank Ochrony Środowiska
15.40 Budowa elektrowni wiatrowych w oparciu o udział kapitałowy użytkowników
energii – Hans Soerensen, EMU Spok
16.00 Ekonomika budowy farm wiatrowych i planowanie ich lokalizacji na Morzu Północnym – raport z konferencji Offshore Wind Energy w Cuxhaven 7-8.3.2002 – Annerose Horter, Niedersächsische Energie-Agentur
16.20 Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Szwecji – Anders Haaker, OPET Szwecja
16.40 Warunki rozwoju energetyki wiatrowej na polskich wodach terytorialnych – Andrzej Cieślak, Urząd Morski w Gdyni
17.00 Przyszłość energetyki wiatrowej na morzu – Bernie Smith, Kvaerner Oil and Gas

Piątek, 22 marca 2002, 9.00 – 16.00: Prezentacja nadesłanych przez uczestników referatów i komunikatów.
Wszelkich informacji udziela p. Izabela Kołacz, specjalista ds. public relations.
Izabela Kołacz
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA
ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk
tel. 0-58/305 84 36, fax 0-58/305 84 36
email: OPET@bape.com.pl