Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ENERGIA Z PUSTYNI

ENERGIA Z PUSTYNI

Książka stanowi doskonały podręcznik dla zainteresowanych najnowszymi technologiami wykorzystywania energii. Autor w sposób ekologiczny przedstawia korzyści i możliwości wypływające z umiejętnego korzystania z dóbr natury. Odpowiednie procesy analizuje on na przykładzie wielu krajów, przemieszczając się po wszystkich kontynentach.
Doskonałym połączeniem technologii i energii jest źródło energii słonecznej. Na tej podstawie autor książki analizuje procesy technologiczne.
Książka jest opracowaniem nawiązującym nie tylko do ekologii, ale również do płynącej z niej praktyki. Wiedza na temat dóbr natury przyjaznej człowiekowi – umożliwia udoskonalenie zarówno postępu, jak i pozwala lepiej organizować społeczeństwo.
Wszystkie szczegółowe badania zostały opatrzone niezbędnymi do ich właściwegozrozumienia schematami i wykresami. Autor podaje dane liczbowe przy okazji analiz chemicznych i uwypukla ich zastosowanie w gospodarce, przemyśle, transporcie oraz potrzebach indywidualnych.
Książka stanowi apologię techniki – lecz w wymiarze ekologicznym. Ujmuje problem postępu w sposób przychylny dla środowiska przyrodniczego. Publikacja dowodzi, że przedsięwzięcia cywilizacyjne nie pozostają w konflikcie do założeń ekologicznych. Najnowsze założenia etologiczne (kulturowe) – przyjmują nowy wymiar – nie zdegradują “zielonej perspektywy” na przyszłe lata i pokolenia.
Podręcznik ujmuje równocześnie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz chemii. Dowiadujemy się, że energia w przyrodzie nieustannie krąży, a rozsądnym rozwiązaniem jest jej praktyczne zastosowanie, co pomaga usprawnić liczne gałęzie przemysłu, m. in. metalurgię, hutnictwo, ale i rolnictwo, i gospodarkę żywnościową.
Analiza globalna pozwala jasno stwierdzić, że w krajach zarówno głęboko uprzemysłowionych, jak i ekonomicznie pozostających w tyle – pewne rozwiązania są niezwykle użyteczne, przy czym nie wymagają one szczególnego rodzaju nakładów i nie wiążą się z koniecznością zaopatrywania poza granicami swojego własnego kraju. Stanowi to cenną uwagę dla ludzi odpowiedzialnych za gospodarkę żywnościową, wodno-kanalizacyjną, transport oraz przemysł.
Autor podkreśla fakt, że właśnie przyszłość jest uzależniona od właściwego gospodarowania energią w sposób zarówno ekonomiczny, jak i – co nie mniej doniosłe – ekologiczny. Stwarza on wizję “powrotu do natury”, a raczej “powrotu do zgody z naturą”. Nie oznacza to zacofania kulturalnego, lecz postęp – umiejąc zbliżyć się do środowiska przyrodniczego zapewniamy pomyślność przyszłym cywilizacjom. Autor nawiązuje poniekąd do kultur rozpowszechnionych na Wschodzie – analizuje nie tylko aspekty gospodarcze kultury, ale i aksjologiczne.
Podręcznik komasuje zatem w sobie elementy rozmaitych pierwiastków – technicznego, naukowego oraz humanistycznego. Jak podkreślone zostało to wielokrotnie – nie muszą one być wobec siebie w opozycji. Racjonalna gospodarka ma za zadanie łączyć przyjemne z pożytecznym – na tym bowiem polega postęp.
Kurokawa daje również ostrzeżenie – bagatelizowanie założeń zgodnych z ekologicznym punktem widzenia na dłuższą metę nie przyczynia się absolutnie do zysków, lecz przynosi niepowetowane straty. Taką sytuację jesteśmy w stanie wyraźnie dostrzec już dzisiaj – w krajach wysoko uprzemysłowionych, które mimo swojej awangardowej techniki gubią się we własnej cywilizacji.
Książka pozostaje jednak w przeważającej mierze podręcznikiem technicznym. Może być doskonałą lekturą zarówno dla znawców tematu, jak i amatorów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystywania energii. Tak czy inaczej – warto sięgnąć po swego rodzaju kompendium wiedzy w tym zakresie.
Rozpatrywanie aksjologicznego problemu cywilizacji oraz pytania o prymat we współczesnej kulturze (technika czy człowiek?) – stanowi niejako tło dla analizy czysto technicznej. Nie sposób nie zauważyć, że opracowanie skłania do refleksji – wraz z praktyką stajemy się nie tylko mądrzejsi, ale i wrażliwsi. Te aspekty autor łączy i czyni to w sposób zasadny.
Cena życia wzrasta dlatego, że rośnie koszt niezbędnej energii. Tak jednak być nie musi. Podobny proces można przerwać za pomocą racjonalnego wykorzystywania tych zasobów, które natura darmo podsuwa człowiekowi. Dlatego też książka nie pomija licznych wariantów i rozwiązań.
Niewątpliwie ekologowie będą zainteresowani przedstawioną przeze mnie publikacją. Jest ona wartościowa o tyle, że rozwiązania w niej zawarte można wcielić w praktyce. A zatem, ekologia nie musi opierać się jedynie na postulatach, ale jest w stanie przejść do czynu. Staje się ekofilozofią – humanistycznym spojrzeniem na otoczenie i wszystkie organizmy żywe. Nie ma zatem potrzeby wyzwalać energii jądrowej, skoro dla przemysłu wystarczą takie żywioły jak wiatr, energia słoneczna czy parowa. Wszelkiego rodzaju paliwa, których uboczne skutki dostrzegamy wyraźnie zarówno w atmosferze, jak i w rzekach oraz gruncie – pozostają rozwiązaniem mniej korzystnym, a wręcz szkodliwym. Rozwiązania ekologiczno-ekonomiczne należy dopracować, co przy współudziale współczesnych możliwości i zaawansowania techniczno-informatycznego jest zupełnie możliwe. Umiejętność ochrony środowiska zawiera się w umiejętności ochrony nas samych – jako przedstawicieli kultury.
Marek Niechwiej

Kosuke Kurokawa, Energy from the Desert (Feasibility of Very Large Scale Photovoltaic Power Generation (VLS-PV) Systems, London 2003, s. 195.
Marek Niechwiej