Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

"Energy-server newsletter" nr 61 - Nowy dom ze starych elementów budowlanych

Kula do wyburzania budynków odeszła w Niemczech do przeszłości. W Bremie nadające się do użytku fragmenty konstrukcji są wykorzystywane w nowych projektach. Bremen Building Element Exchange dowiodło, że recycling elementów budowlanych działa sprawnie w skali całego regionu. Na bazie tych doświadczeń planuje się stworzyć podobną sieć w skali kraju.

Info: http://energie.kjm2.de/ref.php?id=8b3a4fd30214ms389.
na podstawie "energy-server newsletter" nr 61
Anna Nowak