Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

"Energy -server newsletter" nr 61 - "Tak" dla czystego ogrzewania drewnem

Emisja pyłów do atmosfery wzrosła ostatnio nie tylko ze względu na zwiększającą się liczbę pojazdów, ale również z uwagi na powrót do starych instalacji grzewczych. Ze względu na wysokie koszty energii do łask wróciły piecyki, są one jednak źródłem zapylenia powietrza. Niemieckie Ministerstwo Środowiska przyjęło program redukcji zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań grzewczych i unowocześnianie starych piecyków na drewno, tak by w zoptymalizować wykorzystanie ciepła i bezpiecznie utylizować biomasę.

Anna Nowak