Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ENKLAWA WOLNEGO ŻYCIA “LAS BANKOWY”

ENKLAWA WOLNEGO ŻYCIA “LAS BANKOWY”

Widząc potrzebę ochrony lasów naszego bioregionu, przyrody lokalnej, z którą czujemy się bardzo silnie związani emocjonalnie, postanowiliśmy jako Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne “Zielona Swoboda” powołać do życia enklawę wolnego życia “Las bankowy”*). Chcemy objąć nieformalną ochroną teren kilkudziesięciu hektarów lasu tzw. bankowego, położonego na terenie nadleśnictwa Lubartów.
Oczywiście nie chcemy konkurować z organami państwowymi i przełamywać monopolu na tworzenie rezerwatów przyrody czy innych form ochrony przyrody, chcemy jedynie zająć się – jako społeczni strażnicy tego miejsca – opieką terenu oraz pracą na rzecz tego by gospodarka leśna prowadzona na tym obszarze była przyjazna przyrodzie i jak najmniej destrukcyjna.
Chcemy pracować na rzecz pozostawiania w enklawie wszystkich zwalonych, uschłych martwych i butwiejących drzew – także licznych drzew żywych, które po przekroczeniu tzw. wieku rębnego, nie zostaną wycięte i będą mogły naturalnie dożyć swych dni, by móc potem rozłożyć się wśród ściółki, karmiąc glebę i wyrastające z niej nowe życie. Chcemy również prowadzić prace na rzecz ograniczenia w enklawie polowań.
W Lesie bankowym występuje kilka rodzajów siedlisk: bór świeży, bór bagienny, wilgotny las mieszany. Przepiękne grabiny, dęby w lesie mieszanym, zaś na podmokłych terenach runo porośnięte łohynią – borówką bagienną, bagnem zwyczajnym i torfowcami, turzycami, sitowiem oraz żurawiną. Dość często można spotkać tu dziki, sarny, lisy i jelenie, rzadziej łosie. Widuje się jastrzębie, czarne bociany, kobuzy (wszystkie z wymienionych gatunków gnieżdżą się w Bankowym). W związku z powołaniem enklawy wolnego życia “Las bankowy” i wyznaczeniem sobie roli społecznego strażnika terenu podejmujemy się prowadzenia edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody. Nie zainteresowanych spróbujemy zainteresować.
W ramach kampanii na rzecz zachowania bioróżnorodności obszaru chronionego krajobrazu “Pradolina Wieprza” oraz lasów nadleśnictwa Lubartów prowadzimy prelekcje i warsztaty wzmacniające więź uczestników z przyrodą i wyjaśniające potrzebę ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
Jesteśmy gotowi na wszelką współpracę ze strony leśników, samorządowców, dziennikarzy, uczniów, studentów i wszystkich, którym nie jest obcy los przyrody i dzikiego życia.
Powołanie do życia enklawy ma na celu “bierną” ochronę przyrody tzn. taką, gdzie ingeruje się jak najmniej, gdyż nasze lasy często wciąż przypominają plantacje drzew, zamiast żywego organizmu. Musimy dać lasom więcej swobody, pozwólmy im odetchnąć w naturalny sposób.
W najbliższym czasie postaramy się też przygotować skrzętną dokumentację enklawy, opisującą dokładnie wielkość, granice, numery oddziałów leśnych, siedliska, gatunki roślin i zwierząt. Dokumentacja będzie do wglądu dla wszystkich chętnych.
Wszystkich, których pomysł zainteresował zapraszamy do współpracy i wsparcia.
Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne “Zielona Swoboda”
ul. Szkolna II 2/4
21-140 Michów
tel. 0-81/856-62-56
Bank Spółdzielczy w Cycowie,
Oddział w Michowie nr rachunku:
81911068-62242-27006-01


Michał Chomiuk

*) por. Chomiuk Michał, Michów mówi... “Bankowy”, ZB 7(175)/2002, s. 19, http://www.zb.eco.pl/zb/175/dzikie.htm#bankowy.
Michał Chomiuk