Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

EUROPEJCZYCY CHCĄ WIĘCEJ LASÓW POD OCHRONĄ

WWF Polska
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
Wiśniowa 38/1
02-520 Warszawa
tel. 0-22/849-84-69
fax 0-22/646-36-72
e-mail: Mkaczynska@wwf.pl
www.wwf.pl

EUROPEJCZYCY CHCĄ WIĘCEJ LASÓW POD OCHRONĄ
WWF – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody opublikował 24.4.2003 wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego w 12 krajach europejskich. Ponad 93% ankietowanych Europejczyków uważa, że ochrona lasów jest bardzo ważna, a 80% jest zdania, że w swoim kraju powinni mieć więcej terenów leśnych objętych ochroną, w tym parków narodowych.

Badania, które przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, Norwegii, Austrii oraz w Polsce, Republice Czeskiej, na Litwie, Słowacji, w Rumunii i Turcji, pokazują, jak silne jest poparcie społeczne dla ochrony dziedzictwa naturalnego Europy. WWF podkreśla, że jedynym mechanizmem, który pozwala w chwili obecnej skutecznie zabezpieczyć zróżnicowane bogactwo europejskich lasów, jest prawna ochrona istniejących zasobów.
Wiemy od dawna, że objęte ochroną lasy są niezbędne, jeśli mamy zachować bioróżnorodność naszego kontynentu. Teraz okazuje się również, że ochrony lasów domagają się europejskie społeczeństwa – mówi Duncan Pollard, Dyrektor Europejskiego Programu Leśnego WWF. Tematowi ochrony lasów poświęcano na ostatnich konferencjach coraz mniej miejsca. Mamy nadzieję, że teraz ten trend się zmieni i problem zyska w działaniach politycznych rangę priorytetową.
W opinii WWF obejmowanie ochroną to jedyna szansa na zachowanie najcenniejszych terenów leśnych, w tym ostatnich naturalnych lasów Europy. Przetrwanie setek gatunków jest uzależnione od utrzymania tych obszarów w nienaruszonym stanie. Lasy spełniają ponadto niezwykle ważną rolę jako „zielone płuca” dla terenów zurbanizowanych, zaspokajając jednocześnie potrzeby ludzi w zakresie wypoczynku i rekreacji. Wyniki badań wskazują, że właśnie cele rekreacyjne skłaniają ogromną większość ankietowanych do odwiedzania lasów objętych ochroną.
Badani są zdecydowanie przeciwni wycince drzew i polowaniom oraz rozbudowie sieci dróg czy inwestycjom, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla obszarów chronionych. – zwraca uwagę Robert Knysak, kierownik Programu „Lasy” WWF Polska. Niestety takie właśnie działania są dzisiaj na porządku dziennym w wielu chronionych lasach w Europie.

Więcej informacji:
Robert Knysak – kierownik Programu „Lasy” WWF Polska, tel. 0-606/295-399
Stefan Jakimiuk – kierownik Projektu „Białowieski Park Narodowy” WWF Polska, tel. 0-85/682-55-15 lub 0-606/856-777
Helma Brandlmaier, Communications Officer, WWF European Forest Programme, tel. +43/1 48817 217, +43/676 83 488 217 (komórkowy)

Badanie opinii publicznej przeprowadził na zlecenie WWF niezależny instytut badawczy MARKET. Odbyło się ono na przełomie lutego i marca 2003 r. We wszystkich krajach MARKET współpracował przy jego przeprowadzeniu z instytutami badawczymi działającymi w ramach ESOMAR. Wyniki badania można znaleźć pod adresem: http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/what_we_do/policy_events/mcpfe.cfm