Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Francuski sojusz ponad 700 organizacji

Reseau „Sortir du nucleaire”
Sieć „Wyjść z energii nuklearnej”

Połączeni w celu stworzenia wolnej od energii nuklearnej przyszłości

Sieć „Sortir du nucleaire” jest obecnie główną francuską koalicją antynuklearną, która zrzesza ponad 720 organizacji i ponad 14 000 członków indywidualnych. Jest całkowicie niezależna, finansowana w pełni z darowizn i składek członkowskich.

(red.)


Naszą misją jest zjednoczenie wszystkich zainteresowanych odejściem od energii nuklearnej. Jedynie poprzez połączenie naszych wysiłków jesteśmy w stanie wzmocnić naszą pozycję, aby osiągnąć konkretne, widoczne rezultaty.

Naszym celem jest przekonanie Francji, aby poprzez:

 • przemyślenie na nowo polityki energetyczne
 • ulepszanie efektywności energetycznej
 • rozwój alternatywnych scenariuszy pozyskiwania energii odeszła od ery energii nuklearnej.

Sieć „Sortir du nucleaire” to:

 • wspieranie działań antynuklearnych, lokalnych, krajowych i międzynarodowych.
 • petycje i kampanie informacyjne.
 • centrum informacji na temat energii nuklearnej i sposobów rozwiązań alternatywnych: informacje, dokumenty, dostęp to literatury tematycznej, kontakt ze specjalistami.
 • prace informacyjne dotyczące zagrożeń ze strony energii nuklearnej oraz sposobów wyjścia z niej: strona internetowa, publikacja kwartalnika „Sortir du nucleaire”, przygotowywanie dokumentów dla szerokiej publiczności.
 • oświadczenia prasowe i obecność w mediach przy tematach aktualnych, związanych z energią jądrową.
 • uświadamianie posłów, stowarzyszeń, związków zawodowych, społeczeństwa...

Dlaczego należy odejść od energii nuklearnej?

 • Katastrofy nuklearne dotykają niezliczoną liczbę ofiar i mogą pozostawić po sobie olbrzymią,niezamieszkałą przestrzeń na tysiące lat. Czy takie ryzyko jest moralnie dopuszczalne?
 • Nie da się uczynić odpadów nuklearnych nieszkodliwymi. Stanowią one zagrożenie przez dziesiątki tysięcy lat, niekiedy nawet i dłużej.
 • Prawdziwy koszt energii nuklearnej jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę wszystkie wydatki: badania naukowe finansowane z budżetu państwa, rozbiórkę reaktorów, długoterminowe zarządzanie odpadami nuklearnymi...
 • Część wytwarzanych w reaktorach jądrowych materiałów radioaktywnych ma właściwości, które są wykorzystywane do wrogich działań militarnych oraz do produkcji bomb atomowych.
 • Możliwe, że energia nuklearna w małym stopniu przyczynia się do efektu cieplarnianego, jednak odpadynuklearne zanieczyszczają Ziemię na miliony lat. Nie można wybierać mniejszego zła. Celem odpowiedzialnej polityki energetycznej powinno być powiedzenie „nie” energii nuklearnej jak i gazom powodującym efekt cieplarniany.
 • Francja jest wyjątkiem pod względem wykorzystywania tak dużej ilości paliwa jądrowego w celu wyprodukowania energii elektrycznej: jesteśmy jedynym krajem na świecie, który tak pewnie obstaje przy energii nuklearnej. Kraje sąsiednia, takie jak Włochy, Niemcy i Belgia już się zdecydowały na odejście od energii jądrowej. Zatem jest to możliwe także we Francji.

Jak możemy uwolnić się od energii nuklearnej?

Energia nuklearna nie jest jedynym sposobem na wytwarzanie elektryczności.


Po pierwsze, okres przejściowy powinien opierać się na wykorzystywaniu potencjału energii cieplnej (olej opałowy i węgiel) oraz inwestowaniu w najbardziej skuteczne i najmniej zanieczyszczające spośród istniejących elektrowni (gaz), przemysłową kogenerację, kładąc jednocześnie nacisk na mniejsze zanieczyszczenie środowiska i bardziej efektywne rozwiązanie. Intensywnie powinien być rozwijany potencjał czystej i dającej miejsca pracy energii odnawialnej. Energia słoneczna, wodna i wiatru umożliwiają prawdziwą samowystarczalność.

To właśnie są wiarygodne, przyszłościowe rozwiązania energetyczne, które muszą być wprowadzone w życie od zaraz. Energia nuklearna zmonopolizowała obecnie ponad 90% państwowych funduszy badawczych. Po co inwestować tak dużo w tak skomplikowaną i niebezpieczną energię? Powinna nastąpić reorientacja budżetu na badania i rozwój z energii jądrowej w kierunku energii alternatywnej, co umożliwi jej rozwój oraz pozwoli podnieść jej konkurencyjność i wydajność. W taki sposób będą one mogły w pełni odegrać swoją rolę w najbliższej przyszłości.

Czy naprawdę potrzebujemy zużycia tak dużo elektryczności, aby zapewnić sobie komfort?

Istnieje wiele sposobów na ograniczenie zużycia energii. Studium europejskie wykazało, że rachunki za elektryczność mogą zmniejszyć się o połowę bez rezygnacji z komfortu – poprzez używanie ekonomicznych urządzeń oraz wyeliminowanie ukrytych kosztów zużycia (na przykład wyłączanie niepotrzebnych sprzętów w stanie czuwania). Energooszczędne budownictwo także się do tego przyczyni.

Musimy jednak patrzeć dalej, jeśli myślimy o sprawiedliwym, zdrowym, pokojowym świecie. Najwyższy czas zdać sobie sprawę jak cenna jest energia. Nasza przyszłość zależy od racjonalnych wyborów sprzyjających podniesieniu efektywności wykorzystania energii oraz promujących zdrowy styl życia, który nie niszczy zasobów, które należą także do przyszłych pokoleń.

Jak się do nas przyłączyć?

Wszędzie, we Francji i na całym świecie, organizacje i ludzie organizują się dla wolnej od energii nuklearnej przyszłości. Od 1997 r. ponad 700 organizacji przyłączyło się do sieci „Sortir du nucleaire”.

 • Dowiedz się więcej: nasza sieć oferuje codziennie aktualizowaną stronę internetową, kwartalnik i informatory (jak na razie w języku francuskim) traktujące o energii nuklearnej i rozwiązaniach alternatywnych. Możesz pomóc poprzez rozpowszechnianie tych informacji.
 • Do naszej sieci należy ponad 25 organizacji zagranicznych , możesz przystąpić do najbliższej twemu miejscu zamieszkania.
 • Również Twoja organizacja może przyłączyć się do naszej sieci, wystarczy tylko podpisać statut. Możesz się z nami kontaktować w celu podjęcia współpracy w międzynarodowych kampaniach.
 • Ostatnie ale bardzo istotne, nie zapominaj, że sieć „Sortir du nucleaire” zawdzięcza swoją niezależność darowiznom i składkom członkowskim. Twój wkład pomoże nam kontynuować przyszłe akcje i naszą pracę informacyjną.

Sprawdź listę wszystkich organizacji, które należą do naszej sieci, wchodząc na stronę www.sortirdunucleaire.fr

Wypełnij formularz (poniżej) aby dowiedzieć się więcej i skontaktować z członkami sieci „Sortir du nucleaire”.


Imię:
Nazwisko:
Pełny adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Kraj:


 • chciałbym być informowany o waszych przyszłych kampaniach
 • proszę o przesłanie mi bardziej szczegółowych informacji o sieci „Sortir du nucleaire” oraz informacje o tym, jak stać się członkiem waszej sieci jako organizacja
 • chciałbym prenumerować kwartalnik „Sortir du nucleaire” (12 euro/rok)
 • chciałbym wesprzeć finansowo, kwotą .....................czek wypisany na „Sortir du nucleaire” lub wpłata poprzez międzynarodowy przelew bankowy na nasze konto IBAN FR 43 20041 01007 1117066A038 14
 • chciałbym otrzymać potwierdzenie wpłaty

Jak na razie wszystkie nasze informacje dostępne są jedynie w języku francuskim, przepraszamy!

Prześlij ten formularz na adres siedziby głównej:

Reseau „Sortir du nucleaire”
Head Office
9 rue Dumenge
69317 Lyon cedex 04
France
tel. (00 33) 4 78 28 29 22
fax (00 33) 4 72 07 70 04
www.sortirdunucleaire.fr
www.sortirdunucleaire.org


[czytaj więcej - wersja pdf]