Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

FRUSTRACJA, MŁODZI O NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE

FRUSTRACJA,
MŁODZI O NOWYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE
Frustracja to uczucie braku, niezaspokojenia i niepełności. Frustracja to stan negatywnego odniesienia do rzeczywistości, nie spełniającej oczekiwań, jakie wobec niej żywimy. Frustracja to poczucie niemożności – niemożności działania, rozwoju, samorealizacji. Frustracja to objaw nieprzystosowania, braku przynależności i niemożliwości odnalezienia harmonii między sobą a światem. Ale frustracja ma też stronę pozytywną – jest dowodem pragnień i wyrazem potrzeb, do których realizacji popycha. Frustracja może łatwo przerodzić się w rezygnację i zgorzknienie, ale zawarty w niej ładunek niezgody i buntu da się też przeobrazić w wolę zmiany świata na taki, który pozwoli zrealizować sfrustrowane potrzeby i pragnienia.

Frustracja to głos grupy ludzi urodzonych w latach 1970. To „manifest generacji”, którą nazywano „pokole¬niem nic”, której zarzucano bezideowość, brak dążeń wyższych niż kariera w agencji reklamowej i egzystencję w życiowym zawieszeniu. Powiedziano wiele o nich i za nich, teraz mówią oni sami, ale w przeciwieństwie do wcześniejszych dyskusji w prasie, radiu i telewizji nie mówią o sobie, ale o świecie, w którym muszą żyć. Osiem esejów napisanych przez osiem różnych osób traktuje o ośmiu problemach i sferach współczesnego życia: o edukacji, religii, kulturze, bezrobociu, stylach życia, konsumpcji, polityce i mediach. Ten zbiór esejów opublikowanych przez „Krakowską Alternatywę”, wydawcę interdyscyplinarnego magazynu „Ha!art”, jest krytycznym głosem o Nowym Wspaniałym Świecie polskiej demokracji i wolnego rynku. Po upadku PRL zapowiadały się one jako spełnienie wszystkich najwspanialszych marzeń, a okazują się być światem skomercjalizowanej tandety. Wypełnia go intelektualny banał oraz bezmyślna konsumpcja. Rządzi nim najwyższa i w zasadzie jedyna świętość kapitalizmu – zasada maksymalizacji finansowych zysków.
AUTORZY KSIĄŻKI
Marcin Chruściel (1976) – doktorant w Instytucie Polonistyki UJ. Z wyboru, wykształcenia i powołania nauczyciel. W tym zawodzie pracuje w jednym z krakowskich liceów. Autor tekstu Szkoła bez klasy.
Amelia Horodecka (1976) – doktorantka w Instytucie Religioznawstwa UJ. Autorka książki Mitologiczny świat reklam (Kraków 2003). Pracowała m.in. w agencji reklamowej. Autorka tekstu o stylu życia lansowanym przez media i reklamy.
Katarzyna Leszczyńska (1977) jest doktorantką na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Katedrze Europeistyki. Autorka książki Imprimatur dla Unii? Kościół katolicki w Polsce i Czechach wobec Europy i procesów zjednoczeniowych (Nomos, Kraków 2002). Interesuje się socjologią religii, a zwłaszcza problematyką dotyczącą relacji między Kościołem rzymskokatolickim a współczesnymi społeczeństwami i państwami europejskimi. Autorka tekstu o Kościele i transformacji religijności.
Piotr Marecki (1976) – redaktor naczelny „Ha!art”, jako pośrednik kultury zajmuje się promowaniem młodej polskiej kultury (festiwale, sesje, spotkania, wydawnictwa). Współautor książki Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych” (Kraków 2002), redaktor tomu Liternet. Literatura i internet (Kraków 2002). Autor tekstu 0.00 PLN + VAT o młodej polskiej (pod)kulturze.
Monika Mostowik (1975) – pisarka, scenarzystka in spe, socjolog. Od kilku lat pracuje w Krakowskim Urzędzie Pracy. Autorka tekstu Bez pracy nie ma kołaczy o bezrobociu.
Sławomir Shuty (1973) – prozaik, fotograf, reżyser, twórca artzina „Baton”. Wydał Nowy Wspaniały Smak (1999), Bełkot (2001), Cukier w normie (2002). Twórca powieści hipertekstowej Blok (http://www.blok.art.pl). Cały projekt artystyczny „Produkt polski Shuty TM” przedstawia życie Polaków W paszczy konsumpcji, o tym także traktuje tekst Shutego w książce.
Jan Sowa (1976) – redaktor działu kulturoznawczego w magazynie „Ha!art”, autor zaangażowanych esejów publikowanych na łamach pisma, podróżnik, tłumacz. Do książki napisał tekst o frustracji polityką oraz wstęp o dezerterach społeczeństwa konsumpcji.
Aleksandra Więcka (1977) – redaktorka działu kulturoznawczego w magazynie „Ha!art”, autorka esejów o sztuce publikowanych na łamach pisma. Dziennikarka „Newsweeka”. Do książki napisała tekst o mediach.


Frustracja. Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie, Krakowska Alternatywa, Kraków 2003.

Krakowska Alternatywa / Ha!Art
skr. 442
30-960 Kraków 1
tel. 0-606/303850
fax 0-12/6221467
e-mail: redakcja@ha.art.pl
www.ha.art.pl