Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

FUNDACJA WSPIERANIA
INICJATYW EKOLOGICZNYCH

FOUNDATION FOR THE SUPPORT
OF ECOLOGICAL INITIATIVES


31-121 Kraków, ul. Czysta 17/4, tel./fax: 48/12/631 57 31, 631 57 32
konto/acct.: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8,
31-150 Kraków
nr: 25 85910007 0021 0052 2414 0001
e-mail: biuro@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl
KRS 0000060308, regon 350524261, NIP 676-10-21-929


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych dziękuje wszystkim uczniom z małopolskich szkół, którzy przystąpili do konkursu “Moje gospodarstwo ekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju wsi”
oraz zawiadamia, że konkurs został rozstrzygnięty.

Wszystkie prace zostały właściwie przygotowane ukazując dobre przygotowanie z zakresu szerokiej tematyki konkursu oraz duże zaangażowanie uczniów w przygotowanie projektów.
Fundacja składa gratulacje autorom prac konkursowych oraz nauczycielom, pod których kierunkiem powstawały prace.
Zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach edukacyjnych i konkursach
organizowanych przez Fundację.

Koordynatorka konkursu
Bernadeta Jękot


Lista autorów nagrodzonych prac:

I Rafał Krzyżek, Paweł Blak, Marcin Matuła, Dariusz Natanek
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach – Liceum Ekonomiczne
ul. Szkolna 34
32-440 Sułkowice
opiekun: mgr inż. Tadeusz Pelc

II Tomasz Kempka, Jarosław Pyś, Grzegorz Poloczek
Powiatowy Zespół Nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach
ul. Mickiewicza 32
32-626 Jawiszowice
opiekunowie: mgr inż. Anna Januszyk-Dyrdoń, Andrzej Młyński

III Anna Kurek, Barbara Kwaśnica, Anna Sroka, Iwona Zaremba
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach – Liceum Ekonomiczne
opiekun: mgr inż. Tadeusz Pelc

IV Magdalena Ćwiklińska, kl. IV Liceum Agrobiznesu
Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych
Piotrkowice Małe
32-104 Koniusza

V Renata Konwant, kl. IV Liceum Agrobiznesu
Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

Wyróżnienia:

1. Damian Górak
Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

2. Grzegorz Grudnik (kl. II)
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Szablowskiego 1, 30-127 Kraków
opiekun: mgr inż. Grażyna Chmurska


Patronat nad konkursem sprawują:

  • COBICO sp. z o. o. – Certyfikacja gospodarstw ekologicznych
  • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Konkurs dofinansowany przez
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie.

FWIE