Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

„GAJA – NASZ DOM”12-20.9.2003

„GAJA – NASZ DOM”
12-20.9.2003

Obóz „Gaja – nasz dom” to kilkudniowe warsztaty przyrodniczo-leśne Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w formie obozu, w czasie których pod opieką doświadczonych instruktorów (przyrodników, leśników, ekologów) prowadzone są zajęcia na terenie Beskidu Żywieckiego. Celem obozu jest bezpośrednia nauka od przyrody poprzez doświadczanie procesów zachodzących w lesie, a także obserwacje organizmów w nim żyjących. Poznanie tej wiedzy pozwoli uczestnikom na podjęcie właściwych kroków służących ochronie miejsc przyrodniczo cennych.
Zapraszamy do udziału w obozie osoby pragnące chronić przyrodę na gruncie lokalnym i ogólnopolskim. Informacje i zapisy pod adresem Pracowni: tel. 0-33/817-14-68 (prosić Dariusza Matusiaka), e-mail: ptasiek@pnrwi.most.org.pl, adres do korespondencji: ul. Jasna 17, 43-360 Bystra, ilość miejsc ograniczona.
Współorganizatorzy: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”