Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

GAJA – URANOS

GAJA – URANOS

Promieniowanie korpuskularne i niektóre zakresy promieniowania elektromagnetycznego wzmagają swe natężenie w zależności od aktywności słonecznej. Ziemskimi objawami tej działalności jest duża ilość różnych zjawisk, nieliczne z nich to: burze magnetyczne, zakłócenia radiowe, zorze polarne, zmiany pogody i klimatu, zmiany wegetacji roślin, zmiany w migracji zwierząt oraz natężenie występowania pewnych chorób.
Wymieniłam tylko główne oddziaływania Słońca objawiające się wyraźnie na Ziemi, a z których często nie zdajemy sobie sprawy. Potwierdzeniem tego jest hipoteza “Gaja – Uranos” – środowiska łączącego nierozerwalnie Ziemię i Niebo, w którym wszystkie zjawiska są ze sobą ściśle powiązane.
Holistyczne ujęcie środowiska, nakłada na nas tzw. nową odpowiedzialność moralną: jesteśmy istotami świadomymi, więc powinniśmy poczuwać się do odpowiedzialności nie tylko za życie ludzkie, ale również nienaruszalność naszej planety oraz całego Wszechświata.
Zależnościami występującymi między Słońcem i Ziemią zajmowało się od dawna wielu wybitnych ludzi nauki – wśród naszych rodaków zasłynęli najbardziej dwaj – heliofizyk Jan Mergentaler i przyrodnik Bohdan Kiełczewski, ojciec kosmoekologii, czyli nauki o wpływie środowiska kosmicznego na zjawiska ziemskie.
TEORIA BEZ ODZWIERCIEDLENIA W RZECZYWISTOŚCI?

Nie! Najlepszym tego przykładem jest nagłośniona ostatnio seria wybuchów słonecznych mająca wpływ na ziemskie pole magnetyczne. Przyczyną tych zdarzeń było pojawienie się 4 dużych plam na Słońcu, możliwych do obserwacji nawet z Ziemi przy użyciu kawałka przyciemnionego szkła lub prześwietlonej kliszy fotograficznej.
Silna eksplozja w miejscu jednej z plam 29.10 spowodowała wystąpienie burzy promieniotwórczej wraz z wiatrem słonecznym. Zjawiska te, docierając do Ziemi, stały się dla nas widoczne i odczuwalne.
W różnych miejscach kraju obserwowano na niebie zorzę polarną – najpiękniejsze zjawisko, widowiskowo obrazujące zderzenie środowiska kosmicznego i ziemskiego. Jak sama nazwa sugeruje, zorze polarne pojawiają się najczęściej w rejonach polarnych, dlatego możliwość jej obserwacji w Polsce stała się niebywałą atrakcją.
Mający miejsce 4.11 kolejny wybuch zakwalifikowano jako największy w historii – skale urządzeń monitorujących powierzchnię Słońca zostały przekroczone. Skutkiem zaburzeń naturalnego pola magnetycznego Ziemi było zagrożenie prawidłowego działania satelitów telekomunikacyjnych oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych.
Zjawisko zorzy polarnej i jej wpływ na życie ludzkie stało się nawet tematem filmowym. Polecam film sience fiction pt: Frequency, którego reżyserem jest Gregory Hoblit. Poszczególne zdarzenia składające się na akcję filmu są wywołane “reakcją łańcuchową” powstałą w skutek zakłóceń w ziemskim polu magnetycznym.
tekst i foto mgr inż. Bernadeta Jękot

ŹRÓDŁA
Gorące wiadomości Onetu
Honorata Korpikiewicz, Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej, Poznań 2002.
@fotki z katalogu Gaja, podpis “ZORZA” @
Bernadeta Jękot