Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

GAZOCIĄG W AMAZONII ZAGRAŻA ZNISZCZENIEM LASÓW TROPIKALNYCH

Rządowa rafineria Petrobras stara się o szybkie zatwierdzenie budowy 520-kilometrowego gazociągu, który poprzez masowe osiedlanie i uprawy grozi splądrowaniem najbardziej dziewiczej i najlepiej zachowanej części Amazonii oraz wyniszczeniem wyizolowanych, nie zbadanych jeszcze plemion indiańskich.

Amazońskie organizacje ekologiczne zwróciły się do przewodniczącego Brazylijskiej Agencji Ochrony Środowiska o odłożenie publicznego referendum/debaty nt wpływu tej inwestycji na środowisko naturalne i wzięcia pod uwagę alternatywnych, bezpieczniejszych rozwiązań.

Planowany gazociąg miałby przebiegać od pól naftowych w Uruco (stan Amazonas) do Porto Velho , stolicy stanu Rondonia, które to miasto zaopatrywałby w energie.

Ekolodzy, a nawet członkowie władz stanu Amazonas twierdzą jednakże, iż istnieją praktyczniejsze i o wiele bardziej bezpieczne dla środowiska rozwiązania. Gaz mógłby być, np. transportowany rzeką – istniejącym i wykorzystywanym już szlakiem wodnym.

Obecny plan gazociągu wzbudza wiele zastrzeżeń, głównie jeśli chodzi o prawo do korzystania z 520 kilometrowego szlaku przez najbardziej odległe i niedostępne tereny Amazonii. Petrobras nie wyjaśniła jak zamierza powstrzymać farmerów od korzystania z wytyczonego szlaku i osiedlania się, a co za tym idzie, wycinania lasu na terenach wzdłuż gazociągu. Może to okazać się trudne lub wręcz niewykonalne na terenie leżącej „poza prawem” amazońskiej głuszy.

Trasa gazociągu przecina także tereny zamieszkałe przez nie zbadane jeszcze plemiona indiańskie, bezbronne w zetknięciu z „obcymi” oraz niesionymi przez nich chorobami. Szacuje się, że kontakt z cywilizacją może przyczynić się do 50% - 80% spadku populacji w przeciągu kilku zaledwie miesięcy.

Petrobras dąży do przyspieszenia zatwierdzenia budowy gazociągu poprzez organizowane referendum/debatę, nie dając lokalnej populacji i ekologom czasu na zanalizownie i skomentowanie kwestii. Aby można było mówić o poważnej dyskusji między udziałowcami inwestycji i doinformowaną, świadomą społecznością lokalną, organizacje ekologiczne zwracają się do przewodniczącego Agencji Ochrony Środowiska, IBAMA, o przesunięcie referendum/debaty do końca lutego 2002.

z listu Roberto Smeraldi – dyrektora Friends of the Earth – Brazilian Amazon
www.amazonia.org.br
tłum. Urszula Godlewska