Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

GEN – GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK

GEN – GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK
Global Ecovillage Network – Europe (Globalna Sieć Ekowiosek – sekcja w Europie) jest europejskią siecią promującą ochronę środowiska poprzez koncept ekowiosek jako modeli rozsądnie korzystających z bogactw Natury ludzkich osad.

GEN-Europe aktywnie wspiera rozwój ekowiosek w Europie, Azji Środkowej oraz Afryce i to przede wszystkim na ich temat można znaleźć informacje na płycie CD pt. „Ecovillages in Europe. A commitment to our Future” (Ekowioski w Europie. Zaangażowanie na rzecz naszej przyszłości). 32 ekowioski oraz 20 sieci prezentują swoją działalność przy pomocy fotografii i opisów, podają adresy kontaktowe – 147 tekstów 91 działaczy, ponad 200 fotografii. Liczne adresy kontaktowe zawarte na CD ułatwią kontakt.
Na wstępie wyjaśnia pojęcie ekowioski i ukazuje stosunki w niej panujące, oprócz tego ogromnie dużo miejsca poświęca rozmaitym działom, np.:
• projektowaniu i planowaniu ekowiosek;
• ekonomii i walutom zamiennym (LETS, pieniądz lokalny lub inne formy zastępujące go);
• budownictwu naturalnemu (cegły z gliny, domy z kamieni...);
• permakulturze;
• edukacji;
• rozwój zrównoważony, czyli redukcji konsumpcji i respektowaniu naturalnego cyklu nieodnawialnych źródeł;
• wspólnoty, mowa o strukturach i stosunkach panujących w ekospołecznościach, demokracji bezpośredniej, rozwiązywaniu problemów na zasadzie konsensu (wręcz psychologiczne rady);
• zdrowiu;
• kulturze (rytuały, bioregionalizm...);
• odnawialnej energii itd., itp.
Mimo, iż płyta nie wyczerpuje tematu, stanowi wartościową informację dla tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej o ekowioskach lub nawet zamieszkać w jednej z nich.
Może stanowić swego rodzaju przewodnik dla tych, którzy chcą założyć własną ekowioskę i przygotować się do tego dzięki programowi „Ecovillage Travel”, który oferuje różne kursy i warsztaty dla odwiedzających studentów i stażystów, seminaria na temat ekowiosek i obozy pracownicze dla wolontariuszy.
Jedyny chyba problem może stanowić fakt, że wszystkie teksty umieszczone na płytce napisane są w języku angielskim, ale zawsze można poprosić znajomych o przetłumaczenie...
Płyta została wyprodukowana przy finansowym wsparciu Gaia Trust oraz Denmark and the European Comission Directorate for Enviroment.
Oprócz płyty GEN-Europe dostępna jest również kaseta video pt: „Ecovillages: the dream and the dreamers” (Wioski ekologiczne, marzenia i marzyciele), będąca zapisem wydarzeń, jakie miały miejsce na międzynarodowym spotkaniu ludzi związanych m.in. z GEN w Wolimierzu w roku 2001 (por. Ewa Białek „Spotkanie GEN – Europa w Wolimierzu” w ZB 165 – http://www.zb.eco.pl/zb/165/raporty.htm#spotkanie). Również kaseta jest w języku angielskim.
Na tej dziwnej stacji w Wolimierzu, gdzie nie ma kolei (co bardzo dziwiło jednego z uczestników zjazdu) spotkali się ludzie z różnych części świata po to by razem uczyć się przeróżnych praktycznych czynności (np.: piec chleb) jak i tych mniej praktycznych (np.: mandala) aczkolwiek przynoszących satysfakcję. Najważniejszą jednak sprawą była, o czym wspominają w krótkich mówionych przerywnikach wszyscy przybyli na to spotkanie, wymiana ogromnej pozytywnej energii, która niemal unosiła się w powietrzu i którą można odczuć oglądając ten 35 min. film. Do licznych atrakcji imprezy należały występy artystyczne o tematyce ekologicznej, w które wciągnięto „publiczność”, wystawy fotograficzne (np.: w zaprzyjaźnionej czeskiej wsi, którą również odwiedzili goście stacji Wolimierz), oraz muzyka rozbrzmiewająca dokoła. Naprawdę warto obejrzeć ten film, szczególnie poleca się go ludziom, którzy mieli szczęście zawitać kiedyś na stację do Wolimierza, gdyż „ciepłe” wspomnienia gwarantowane.
Adres:
GEN
Via Torri Superiore, 5
18039 Ventimilia, Italy
www.gen-europe.org
info@gen-europe.org