Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

GINĄCE ZAWODY

GINĄCE ZAWODY
Fundacja ICPPC serdecznie zaprasza młodzież (18 – 25 lat) do uczestnictwa w serii warsztatów pt. „Ginące zawody”. Tematyka warsztatów jest niezwykle ciekawa i pozwala na zdobycie umiejętności, które będzie można wykorzystać dla swoich własnych potrzeb lub w celu pozyskania dodatkowego zarobku. Udział w warsztatach jest bezpłatny dzięki dotacji Ambasady Holandii.
Uczestnicy warsztatów spotkają się również z młodzieżą, która uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach rękodzieła na Słowacji w ramach projektu: „Return? Exchange Between Young People” organizowanego przez słowacką organizację pozarządową CREATIVE. Przewidujemy dalszy rozwój międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży, jak również stworzenie stałej wystawy i kiermaszu rękodzieła.
Nasze warsztaty „Ginące zawody” będą odbywały się w Stryszowie lub okolicznych wioskach, zakwaterowanie w gospodarstwie ekoturystycznym w Stryszowie. Każdy warsztat trwa 3 dni i kończy się uzyskaniem dyplomu ICPPC. Uczestnicy muszą dojechać do Stryszowa na własny koszt.
W załączeniu tematyka warsztatów i planowane terminy. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie zgłoszenia i pilne odesłanie na poniższy adres z dopiskiem na kopercie: „Warsztaty”. Ilość miejsc ograniczona.
Fundacja ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax 0-33/8797114
biuro@icppc.pl, jadwiga@sfo.pl, www.icppc.pl


TEMATYKA I TERMINY WARSZTATÓW PT. „GINĄCE ZAWODY”
1. Ekologiczne i tradycyjne sposoby upraw, tradycyjne przetwórstwo (w tym uprawa ziół i ich zastosowanie) (25 – 27.8.2003).
2. Wyszywanie, koronkarstwo, robienie na drutach (w tym przędzenie wełny) (1 – 3.9.2003).
3. Tradycyjna sztuka ludowa – rzeźbienie w drewnie, robienie kwiatów i wianków, malowanie na szkle (18 – 20.9.2003).
4. Garncarstwo – wykonywanie tradycyjnych glinianych garnków, doniczek, spodków i kubków (październik 2003).
5. Gotowanie potraw regionalnych, pieczenie chleba (październik 2003).
6. Koszykarstwo – wyplatanie tradycyjnych koszyków z wikliny (listopad 2003).
7. Kowalstwo – wyrób tradycyjnych narzędzi (grudzień 2003).
Ilość miejsc ograniczona, o doborze uczestników zadecyduje zespół kwalifikacyjny.

International Coalition to Protect the Polish Countryside (ICPPC), Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi to wiodący głos w dziele podnoszenia powszechnej świadomości na temat wagi i znaczenia jakie mają małe gospodarstwa rodzinne w tworzeniu przyjaznych dla środowiska, długoterminowych rozwiązań, pozwalających uniknąć niszczących skutków obecnej Wspólnej Polityki Rolnej. ICPPC sprzeciwia się również praktykom przemysłowego rolnictwa stosowanym przez ponadnarodowe korporacje nasienne i chemiczne oraz międzynarodowej działalności Światowej Organizacji Handlu.
Nasza „Karta 21 – Manifest dla polskiej wsi XXI wieku” cieszy się poparciem 470 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 30 milionów osób.
W 2002 r. ICPPC zostało uhonorowane Nagrodą Goldmana – Noblem Ekologicznym i siedzibę ICPPC odwiedził brytyjski następca tronu Książę Karol.