Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Gospodarka leśna powoduje ginięcie dzięcioła białogrzbietego!

Jak czytamy w fińskiej publikacji Ann. Zool. Fennici 43: 221 – 227, Helsinki 28 kwietnia 2006 r., w Puszczy Białowieskiej ginie dzięcioł białogrzbiety. Autorzy Dorota Czeszczewik i Wiesław Walankiewicz z Wydziału Zoologii Uniwersytetu Podlaskiego piszą:

Dzięcioł białogrzbiety jest krytycznie zagrożonym gatunkiem w Unii Europejskiej. Dla jego zachowania szczególną rolę odgrywa Puszcza Białowieska. Jego rozmieszczenie na powierzchniach było badane w relacji do zasobów środowiskowych. W marcu i kwietniu 2005 r. powtórzono badania, jakie w r. 1991 przeprowadzono na tych samych powierzchniach, licząc ilość osobników na podstawie bębnienia. Dzięcioły odnotowano jedynie na jednej trzeciej poprzednich powierzchni występowania. Badania wykazały, że występowanie dzięcioła białogrzbietego ma ścisły związek z ilością martwego drewna w lesie. Obszary, gdzie dzięcioł występował, miały sześciokrotnie więcej martwego drewna w przeliczeniu na hektar powierzchni, niż obszary gdzie go nie znaleziono. Ginięcie populacji dzięcioła białogrzbietego jest bezpośrednio związane z wycinaniem drzew i usuwaniem martwego drewna z lasu. Jedynym sposobem na powstrzymanie ginięcia populacji dzięcioła jest – zdaniem naukowców – ochrona całej Puszczy Białowieskiej jako parku narodowego.
Janusz Korbel