Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
Jest to urządzenie do wentylacji budynku, za pomocą którego z niewielkiej głębokości gruntu można pozyskać naturalną, odnawialną energię (ciepło zimą, a chłód latem).
Idea działania urządzenia oparta jest na fakcie istnienia na głębokości 1÷4 m prawie stałej temperatury gruntu w ciągu całego roku. W naszej strefie klimatycznej na tej głębokości temperatura gruntu wynosi ok. +10°C (+/-1,5°C), na południu i północy Europy +/-5°C. Praktycznie GWC jest posadowiony bardzo płytko, czasami nawet ponad terenem (nad wodami gruntowymi). Jednak dzięki dobrej izolacji termicznej umiejscowionej nad złożem GWC symuluje się jego posadowienie na głębokości 5÷6 m pod powierzchnią ziemi. Wyniki wieloletniej eksploatacji potwierdzają, iż powietrze zewnętrzne przepływając przez złoże żwirowe znajdujące się na tej głębokości podgrzewa się w szczytach zimowych np. z -20°C do 0°C (czyli o 20°C), zaś latem ulega ochłodzeniu o ok. 10°C, np. z +30°C do +20°C (pozwala to zaspokoić całkowite zapotrzebowanie na chłód do celów klimatyzacyjnych). Bezpośredni kontakt złoża z otaczającym gruntem oraz nocne przerwy w eksploatacji powodują szybką regenerację złoża. Pozwala to zachować niezmienne parametry powietrza na wyjściu z wymiennika w długim okresie czasu. Koszty eksploatacji GWC to tylko koszty przesyłu powietrza przez złoże (a nie jego grzanie lub chłodzenie). Przykładowo dla domu jednorodzinnego przy zapotrzebowaniu na strumienia powietrza o wydajności 500 m3/h moc wentylatora to około 100-120 W. Koszt wykonania to około 1-1,5 tys. zł. Prosta budowa GWC, z łatwo dostępnych i tanich materiałów, pozwala na wykonanie go w zasadzie w każdych miejscu i warunkach. Stwarza to możliwość powszechnego stosowania tego urządzenia dla celów wentylacji, klimatyzacji i termowentylacji.

1 Czerpnia powietrza zewnętrznego
2 Kanał rozprowadzający powietrze w poziomie
3 Złoże rozprowadzające powietrze do dna GWC
4 Żwirowe złoże akumulacyjne
5 Złoże zbierające powietrze
6 Poziomy kanał zbierający
6a Ujęcie powietrza do budynku
7 Humus-ziemia, trawa
8 Styropian gr. 100 mm dwustronnie zabezpieczony folią
9 Grunt rodzimy
10 Instalacja płucząca. Rozstaw w obu kierunkach 0,5 m.
Witold Piecha
tel. 0-32/201-61-68
w.piecha@eis.pl
www.taniaklima.pl
Witold Piecha