Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

GRZEWO, A NIE GRZEGO

W ZB 7(152)/2000 w tekście Jeśli nie Kolumna to co? został podany z małym błędem mój e-mail. Podaję prawidłowy:
grzewo3@poczta.wp.pl


Grzegorz K. Wojsław

TYCHY TEŻ LEŻĄ NA POLANIE
W uzupełnieniu do informacji Mojmira zamieszczonej w artykule Ludzie umierają, a las jest wieczny (ZB 7(152)/2000) donoszę, że innym obok Zielonej Góry miastem leżącym na leśnej polanie są Tychy. To spore górnośląskie miasto (prawie 140 tys. mieszkańców) otoczone jest lasami Puszczy Pszczyńskiej. I tak na południe od Tychów znajduje się główny „kompleks” Puszczy, na północ jej część nazywana Lasami Murckowskimi, od zachodu lasy oddzielają Tychy od wsi Wyry i Gostyń. Najskromniejszy las (zwany „Loskiem”) leży na wschód od miasta, oddziela on dawny tyski przysiółek Zawiść i osiedle F od byłej wsi Urbanowice znajdującej się obecnie w granicach administracyjnych Tychów.

Grzegorz K. Wojsław, Tychy